Dagens ord: Misärdeles, könsla, skuldförskrivning

Misärdeles

av misär och särdeles. Adverb som används för att förstärka lidandet i rena bagateller. Användes första gången i en facebookstatus 2009-06-11:

“21:17 Immanuel Brändemo är alldeles misärdeles sugen på grönsaker – men det enda grönsaksliknande jag har hemma är krossade tomater, ketchup och oliver. Orka.”

Könsla, Könna

Obs! Inte att förväxla med könslomässig. Orden började som ett antal felskrivningar, som helt uppenbart var av freudiansk natur. Man kan tolka det som ett resultat av upphovsmannens genusfixering, förstärkt av det faktum att han ofta pratar med norskspråkiga vänner (jfr kjønner) varpå språkförvirring i hjärnan lätt uppstår.

En könsla är en känsla relaterad till kön. Att könna är att känna könslor. Könslor kan gälla ens egen uppfattning om sig själv, eller om andra människor (och ickemänniskor); det går att dela in könslorna i personliga respektive generella könslor. Gemensamt är att de kan röra både det biologiska, det sociala och det mentala könet.

Personliga könslor kan uttryckas på många sätt, och kretsar kring det egna könet; den könade kroppen, könsuttrycket, könsidentiteten, det könade namnet, det juridiska könet… allt som tänkas kan:

“Jag vågar inte gå ut, tänk om jag blir tjejad igen?”

“Jag älskar att sminka mig, jag älskar att vara kvinnlig”

“Jag hatar min kuk”

“Åh, jag passerade som kille! Gud så härligt!”

Generella könslor däremot, rymmer känslor för andra människors kön; antingen i relation till en specifik person eller människor i allmänhet. Det händer ofta att det är svårt att se skillnad på känsla och värdering, och könslor är inga undantag. Några (mer eller mindre påhittade) exempel på hur könslor kan uttryckas:

“Jag älskar dig… Vadå? Att du inte har kuk betyder ingenting för mig.”

“Du är så jävla äcklig, gå och dö!”

“Åh, förlåt, sa jag fel namn nu? Du ska veta att det här faktiskt är skitsvårt för mig med”

“Jag blir typ kär i dig. Du är så modig!”

De generella könslorna kan vara mer eller mindre starka, och ha väldigt olika effekter både på personen som bär dem och personen hen möter – vilket till stor del beror på om könslan är kopplad till en värdering eller inte. Det gör det också svårt att veta om det “bara” är en könsla, eller om det finns mer där bakom.

Slutligen då:

Skuldförskrivning

Av förskriva och skuldavskrivning. Skuldförskrivning är en särskild variant av skuldbeläggande. Medan skuldbeläggande kan utföras av lekman är skuldförskrivning något som enbart kan utföras av en person med förtroende, gentemot en person i beroendeställning. Till exempel kan föräldrar göra det mot sina barn, lärare mot elever, läkare mot patienter, chefer mot anställda, beslutsfattare mot berörda parter, och så vidare.

Skuldförskrivning är en form av maktmissbruk, där man skriver ut skuld som på recept. Skuldförskrivning är ett allroundverktyg i den sociala verktygslåda som personer med till exempel narcissistisk eller antisocial personlighetsstörning bär med sig. Medan skuldbeläggande ofta är en mindre medveten form av manipulation, är skuldförskrivningen vanligtvis noga uttänkt – och mycket mer bedräglig och svårare att komma undan.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Dagens ord: Misärdeles, könsla, skuldförskrivning

 1. Pingback: Det ÄR ö:et som gör det | Psykbryt.com

 2. Andrea says:

  Kan du ge ett exempel på skuldförskrivning. Jag är inte helt säker på att jag förstår vad det betyder.

  • Tja, det är en intensivare form av skuldbeläggande. Det kan vara en form av mobbing, som framförallt går ut på att plantera känslan av värdelöshet i offret. “Vanlig” mobbing handlar ju ofta om att få de andra med sig, men här är det mer subtilt.

   Många sorters manipulation handlar om att spela på skuldkänslor, men det här är lite annorlunda, eftersom det är själva skulden som står i centrum. Det väsentliga är inte om man får personen att göra som man vill, utan makten över den andra som sådan.
   “Påförande av skuld och skam” heter det som härskarteknik, men skuldförskrivning är liksom mer intensiv.

   Exempel? Tja ungefär såhär: En läkare väljer en patient som är i en särskilt svår situation. Det kan handla om psykisk ohälsa, eller någon livshotande fysisk sjukdom, tex. Rent medicinskt begår inte läkaren några uppenbara fel – men hen beter sig på ett sätt som systematiskt bryter ner den redan sköra personen. Det finns inget uppenbart syfte, som tex. att läkaren vill mörka några oegentligheter, att läkaren är ute efter pengar eller sex eller något sånt alls. Hen har liksom ingen anledning att göra det, för en utomstående – men ändå gör hen det. Och hen gör det genom en systematisk skuldbeläggning.

 3. Pingback: m.federa.se » Arkiv » Det ÄR ö:et som gör det

 4. Pingback: Måste man vara språkstörd för att ha ett inre liv? « trollhare

Leave a Reply