Fördelar med att ha en väldigt liten och outvecklad kuk

Målbrottet har inte brutit min röst; utbrotten har inte brutit ut och puberteten är bara en förhoppning som – förvisso effektivt – hindrar mig från att bryta ihop.

Elva dagar på testosteron, och jag luktar inte längre fotsvett över hela kroppen. Det kan bero på att det varit kallt de senaste dagarna, men ändå. Inte heller har min röst förändrats; den är fortfarande lätt kraxig. Kåtslag och aggressivitet håller sig borta, vilket jag inte direkt beklagar. Om det inte vore för att mitt kiss luktar skulle jag börja tvivla på att testosteronet har någon effekt på mig. Men det märkliga är att jag – som alltid får massor av biverkningar – knappt märkt av något alls.

Jag kollar i FASS och hittar den här listan över Nebidos biverkningar:

Vanliga:

Diarré. Bensmärtor, ledsmärtor. Yrsel, ökad svettning, huvudvärk. Andningsbesvär. Akne, bröstsmärtor, förstoring av bröstkörtlarna, klåda, hudproblem. Testikelsmärtor, prostataproblem. Blåmärke vid injektionsstället.

Andra biverkningar som har rapporterats i litteraturen för testosteroninnehållande preparat:

Sällsynta fall av ökat antal röda blodkroppar. Viktuppgång, förändringar i saltbalansen. Muskelkramper. Nervositet, fientlighet, nedstämdhet. Kort, ofrivilligt upphörande av andningen under sömn (sömnapné). I mycket sällsynta fall gulaktig hud (gulsot) och onormala leverfunktionsprover. Diverse hudreaktioner kan förekomma, som akne, seborré och skallighet.

Förändrad sexualdrift, ökad frekvens av erektioner. Behandling med höga doser testosteronpreparat ger ofta avbrott eller minskning av spermieproduktionen, vilket i sin tur ger en minskning av testikelstorleken. Tillståndet är övergående. Ersättningsbehandling med testosteron kan i sällsynta fall ge ihållande, smärtsamma erektioner (kontakta din läkare för att eventuellt sänka dosen eller för att upphöra med behandlingen), prostatarubbningar, urineringssvårigheter samt utveckling av tidigare ej symtomgivande prostatacancer. Behandling med testosteron i höga doser eller under längre tid kan leda till vattenansamling i kroppen (ödem). Överkänslighetsreaktioner kan förekomma.”

Det enda jag märkt av hittills var lite övergående ledsmärtor i början, och ett blåmärke. Nog för att jag haft fantomsmärtor i testiklarna tidigare, men inte den här gången i alla fall. Inte har jag någon spermieproduktion eller prostata att oroa mig för heller.

Visserligen finns det en förmodad ökad risk för cancer i äggstockar och livmoder, men jag har ändå redan bestämt mig för att de ska bort. Och om jag ser det ur det perspektivet så är det färre saker som kan gå fel för mig än för den genomsnittliga patienten:

“NEBIDO ska enbart användas av vuxna män.

Medicinering med NEBIDO är en hormonbehandling. Den används för att behandla problem orsakade av testosteronbrist.

Innan behandling med NEBIDO påbörjas måste testosteronbrist klart påvisas genom kliniska tecken (tillbakabildning av manliga könskaraktäristika, förändring av kroppsform, kraftlöshet, minskad sexlust, erektionsproblem osv) och bekräftas av laboratorietester.”

Jag har en jätteliten kuk – bara några få millimeter – och bröst motsvarande C-kupa, så nog har jag dokumenterad testosteronbrist alltid. Jag har bara inte så mycket till könsorgan att oroa mig för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Hormonbehandling, Transitionsdagbok and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fördelar med att ha en väldigt liten och outvecklad kuk

  1. Mellanvärld says:

    Blåmärken vid injektionsstället gäller väl alla sprutinjektioner?

    Testikelsmärtor, prostataproblem och bröstförstoring gäller väl endast kukfödda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *