Definitionen av en man måste mutera med äggstockarna

Alla foster är flickor från början, händer det att folk säger. Det de menar är att alla foster har möjligheten att utveckla kvinnliga eller manliga drag, men för att det ska bli en pojke måste det till testosteron, och dessutom måste kroppen ha möjlighet att ta upp det ordentligt. Jag har alltid tyckt att det är en spännande tanke: Alla har vi förutsättningar för att få en snopp eller snippa, pung eller blygdläppar.

Däremot har jag aldrig hört någonting och skillnaderna och likheterna mellan äggstockar och testiklar – förrän nu. Ett forskarlag har upptäckt att en enda gen är det som styr om äggstockarna ska fortsätta fungera som äggstockar eller utvecklas till testiklar i möss. I vuxna djur alltså, inte i foster. Om man slår ut funktionen hos genen FOXL2 så kommer en annan gen att ta över och få äggstocken att utvecklas till en testikel och producera mer testosteron. De tillverkar inga spermier, men ändå.

Detta gäller som sagt var möss, och det finns inget som säger att det skulle vara lika enkelt på människor. Ändå är tanken fascinerande. Inte bara ur en rent praktisk synvinkel – tänk så behändigt om det gick att få ens egna äggstockar att producera de hormoner man behöver – utan även ur ett mer filosofiskt perspektiv.

Ett “kvinnligt” yttre är förhandsvalet för foster; det som kroppen utvecklar ifall den inte styrs in i en annan inriktning. Ett “kvinnligt” inre är däremot till viss del beroende av en enda gen, som om testiklar är ett slags förhandsval när det gäller inre könsorgan. Äggstockar och testiklar är så intimt förknippade med könstillhörighet att svenska lagstiftare vill definiera en man som en person som saknar äggstockar och en kvinna som en person som saknar testiklar, och kräva kastrering av alla som ansöker om ändrad könstillhörighet.

Att offra sina äggstockar eller testiklar på ett rostfritt fat i operationssalen har länge varit det yttersta beviset för att man verkligen är en man eller kvinna, att man har lidit av transsexualism och nu är botad och frisk. Den bilden har lyfts fram av läkare och journalister, ivrigt påhejade av en liten grupp före detta transsexuella med inflytande – men den tiden då det sågs som det enda möjliga är förhoppningsvis snart förbi. Människor har olika behov även om de har samma diagnos – och det här gör det uppenbarligen ännu viktigare att diskutera kastreringskravet.

Skillnaden mellan äggstockar och testiklar är en enda gen. Könsbarriären är inte tjockare än så.

Läs mer: Matt Kailey på The Examiner, Telegraph, Times, Science Daily, ABC Science, PinkNews, Rapporten som pdf. Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Funkis, Funkispolitik, Genus, Genusforskning, HBTQ, HBTQ-historia, Intersexualism, Könstillhörighetslagen, Kroppspolitik, Trans* i media and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Definitionen av en man måste mutera med äggstockarna

 1. Mellanvärld says:

  Är det den som sitter på W-kromosomen?

 2. W? Den sitter på Sox9, enligt artiklarna.

 3. Liten sidnot:
  När det gäller intersexuella syndrom såsom PAIS och Swyers syndrom (gonadal dysgenisis (=outvecklad bildning av könskörtlar)) så blir könskörtlarna inte fullt utvecklade (differentierade) till testiklar, utan hamnar någonstans mitt emellan äggstockar och testiklar, och cellerna blir då tyvärr mycket benägna att delas okontrollerat (dvs. de blir cancerogena).

 4. Sidnot nr 2:
  Även de inre könsorganen såsom livmoder och äggledare styrs av hormoner:
  Om könskörtlarna efter 12:e fosterveckan utvecklas till testiklar, utvecklar de (i normalfallet) ett hormon (AMH) som blockerar bildningen av dessa organ.

 5. Jag talade med en holländsk forskare för två år sedan som gästföreläste på Karolinska angående just odifferentierade könskörtlar, och möjliga behandlings- och diagnosstrategier; och än finns tyvärr mycket forskning kvar att göra inom detta område. Det berör få människor (en handfull intersexuella årligen i Sverige), så det är långt ifrån ett prioriterat område (vilket jag förstås förstår). Men jag är glad att det ändå finns några få forskare i världen som ägnar sig åt detta.

  Enkelt uttryckt är det bara könskörtlarna (äggstockar eller testiklar) som våra gener styr. All annan skillnad mellan mäns och kvinnors kroppar uppkommer som ett resultat av hormonpåverkan.

  • Jo, det är klart. Det är väl långt kvar, men det kanske iaf kan vara en bit på vägen. För jag tänker att ifall det fungerade att ställa om könskörtlarnas hormonproduktion så skulle det kanske vara ett bättre alternativ för de som behöver (och kan få) hormonbehandling.

 6. Absolut!

  Jag tänker mig att man först kommer att försöka komma underfund om hur själva differentieringen går till (så man kan åtgärda odifferentierade könskörtlars cancerproblem), och därefter “programmera” om könskörtlarna till motsatta könet om man så önskar (om det nu är möjligt – vilket inte är helt säkert: man kanske måste utgå från stamceller och bilda önskade könskörtlar från början, istället för att forma om redan bildade könskörtlar).

  Ursäkta om det blev extra rörigt/komplicerat.

  • Ja, det var det jag tänkte också. Det är långt kvar såklart, men att få könskörtlarna att samarbeta med istället för motarbeta kroppen, det känns som en fantastisk idé 😀

 7. Minou says:

  Min omedelbara tanke var:
  Tillåt inte i Sverige en LAG om att alla ftm-transsexuella ska tvingas ta bort gonader som med ev enkel medicinering kan bli perfekta naturliga testosteronproducenter i den egna kroppen – bara för att tekniken inte finns redan idag!!

  Stoppa dumma lagförslag – nu!

 8. Pingback: Sinnesslöas sexualitet och transpersoners könsorgan – 88 år av rädsla « trollhare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *