Amanda Simpson och psykstörd-transa-stigmat

Sedan Amanda Simpson blev utsedd till Obamas rådgivare svämmar min RSS-läsare över av artiklar och blogginlägg med orden “transgender”, “sex change” och “transsexual”. Det började med en någorlunda saklig rapportering, som tyvärr snabbt följdes av påhopp och gliringar och kulminerade i ett smaklöst skämt från David Letterman. Såklart finns även den kristna högern med på ett hörn; ökända American Family Association säger att det är ett stort misstag från Obamas sida, och spelar på psykstörd-transa-stigmat:

“According to the American Psychiatric Association, transgenderism is a mental health ‘disorder.’ That’s their word, not ours. This means bluntly that mental health professionals believe that Simpson is suffering from mental illness. Simpson needs therapeutic help, not a position where’s he’s shaping public policy.”

Fördomarna mot Amanda Simpson och mot transpersoner i allmänhet bygger ofta på genuspanik – att desperat försöka upprätthålla en världsbild där det finns två kön med en enorm avgrund emellan, som också är grunden för vanlig homofobi – men den tar sig väldigt ofta psykofoba uttryck. De spelar på föreställningar om att psykisk ohälsa är detsamma som att vara opålitlig och omoralisk. Psykisk sjukdom degraderas till ett karaktärsfel – och därmed även transsexualism, transvestism och alla former av könsöverskridande. Transfobi kan bara existera där det också finns ett förakt för sätt att tänka, känna och bete sig som inte är som ens eget, och som man själv inte förstår. Detsamma gäller för homofobi, som egentligen bara är en variant av transfobi.

Skulle de kräva att samtliga krigsveteraner sparkades från viktiga poster, eftersom de tillhör en grupp som ofta lider av posttraumatisk stress? Nej, förmodligen inte. Det finns nämligen vissa psykiska diagnoser och omständigheter som anses vara lite finare än andra, även om det i grunden finns ett inneboende förakt mot alla som visar sin sårbarhet öppet. Det går inte att bekämpa transfobi och homofobi utan att motarbeta psykofobi, och det går egentligen inte heller att kämpa effektivt mot psykofobi utan att samtidigt ifrågasätta könsnormer.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Funkis, Funkispolitik, Genus, HBTQ, Internet, Kultur och media, Politik, Psykiatri, Psykologi, Regnbågsidoler, Sexism, Språk, Trans* i media and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply