Hon hen han – på väg mot psykisk friskdom

Idag släpper Ungdomsstyrelsen en rapport om HBT-ungdomars situation: Hon hen han. Den bygger på flera studier om bland annat mobbing, psykisk ohälsa och hederskultur, men också om identitetsskapande och motstrategier. Blandningen gör att rapporten inte blir så dyster läsning trots allt. Dessutom är den verkligen läsvärd, och man ställer upp följande förslag för hur man ska arbeta för att underlätta för HBT-ungdomar:

1. Förbättra arbetet i skolan

 • Statliga och kommunala insatser kring information och kunskap som riktas till unga måste kvalitetssäkras utifrån diskrimineringslagstiftningen och kompletteras med barns och ungas erfarenheter.
 • Skolan måste ta fram rutiner för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, hot och våld och se till att de följs. De bör ta till vara elevernas kunskap och erfarenheter i arbetet. De program som används i det förebyggande arbetet bör analyseras ur normkritiska perspektiv.
 • Sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet bör höjas.

2. Myndigheters kompetens

 • Personal som arbetar med unga, främst inom skolan, det förebyggande och främjande arbetet och vården, behöver utbildas om hur de kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland unga homosexuella, bisexuella och transpersoner och motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering.

3. Mötesplatser

 • Kommuner bör säkerställa att de mötesplatser som finns för unga lokalt även vänder sig till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner men också att de har tillgång till egna mötesplatser.
 • Behovet av regionala och lokala mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner bör kartläggas liksom vilka metoder som finns och fungerar för att främja en bättre hälsa. Även möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses över.

Alla vet nog att det framförallt är den andra punkten som är mitt favoritämne, mer specifikt vården och ännu mer specifikt psykiatrin. Jag har tjatat väldigt mycket om hur stark heteronormen kan vara inom psykiatrin; hur sexuella läggningar, sexuell praktik, könsidentitet, könsuttryck, könsuppfattningar och relationsstrukturer förutsätts se ut på ett visst sätt, och att det som avviker därifrån väldigt lätt blir problematiserat. Jag har också tjatat en del om problemet med att försöka hålla masken och spela Den Psykfriska HBTQ-personen för att inte ge homofober och transfober vatten på deras kvarnar, och för att inte få höra att man är en dålig representant.

Män begår “lyckade” självmord i större utsträckning än kvinnor, och för den statistiken lägger man ofta skulden på att mansrollen innebär att hålla tyst, att inte prata om känslor, att inte visa sig “svag”, och så vidare. Kanske är detsamma överförbart till HBTQ-personer, till viss del. Man har så mycket att bevisa, och får kämpa så hårt för att skaka av sig alla offerkoftor folk försöker svepa in en i, att man av bara farten väljer att hålla tyst om vad man känner och hur man mår. Jag säger inte att det gäller för alla, såklart, men kanske för en del.

Män måste befrias från den kvävande mansroll som belägger dem med munkavle och ger dem en offerkofta designad som tvångströja (eller var det tvärtom?), och HBTQ-personer måste befrias från den orimliga bördan att ständigt bevisa sin psykiska stabilitet och friskdom. Men för att det överhuvudtaget ska fungera så måste det finnas hjälp att få, av kunnig och kompetent personal. Låt oss börja där; det är en utopi i sig.

Ladda ner rapporten här (pdf). Lästips: “Hur länge ska transpersoner behöva vänta, Göran Hägglund?” Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Funkis, Genus, Genusforskning, HBTQ, HBTQ-juridik, Könstillhörighetslagen, Överlevnadshandbok, Politik, Psykiatri, Psykologi, Relationer, Sexism, Självkänsla, Skam, Trans* i media and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Hon hen han – på väg mot psykisk friskdom

 1. Marielle says:

  Kom att tänka på en sak när jag läste din rubrik “Hon hen han – på väg mot psykisk friskdom”. Jag går i 9:an och har haft den vanliga sexualkunskapen på biologin o.s.v.

  Men det var inte förren jag gjorde ett nationellt prov i svenska jag fick reda på att det finns människor som betraktar sig själva som könslösa. Sådana som vill bli kallade för “hen”. Det är nämligen en text i ett texthäfte som man använder i de nationella proven i svenska som tar upp just transsexualitet och könslöshet.

  http://www.larartidningar.net/default.asp?ArticleID=411247&CategoryID=3614&ArticleStateID=2

  Det är den artikeln som finns med i texthäftet och den har alla 9:or i Sverige läst.

  Jag tycker det är bra att de tog med den artikeln i texthäftet. Den tror jag gjorde många ungdomar, däribland mig själv, mer medvetna om olika sexualiteter. Och det är väldigt bra!

  • Åh, den artikeln har jag läst förut, men jag visste inte att det var med på nationella proven. Så bra! 😀 För det behövs ju att folk får veta att det finns. 🙂

 2. Elin, P3 Nyheter says:

  Idag fortsätter vi rapportera om den dåliga HBT-kompetensen inom skolan: http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3435706

 3. Pingback: Hon hen han – rapport från ungdomsstyrelsen « Per pladdrar på

 4. Pingback: Tredje gången gillt för Thomas Beatie « trollhare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *