Verklighetens kristdemokrater kämpar för rätten att tvångsköna

För över två veckor sedan bloggade jag om Sensus studieförbund, som numera låter hen ingå i deras inkluderingspolicy. De anställda får själva välja pronomen: hen, han eller hon, helt enkelt. Så har det sett ut ända sedan förra våren, men det var först efter att Kyrkans Tidning uppmärksammade det som det tog fart.

Jag ser att Olle Josephsson, docent i Nordiska språk, skiljer mellan att använda hen som ett generellt könsneutralt begrepp (Om du möter någon på vägen ut, så säg till henom att låsa dörren) och att använda det om specifika personer som föredrar att bli omnämnda som hen (Kim visade bilderna hen tog i somras). Vilket pronomen som passar en specifik person vars könsidentitet och föredragna pronomen man inte känner till är däremot oklart.

Jag ser också att en kristdemokrat har rasat mot beslutet. Per-Olof Hermansson, ordföranden för Kristdemokraterna i Mark säger i ett pressmeddelande:

“Företeelser som denna vill skapa ett samhälle med förtryckande nyspråk, och likriktning i tanken. Det tar priset för det sämsta sättet att verka för jämställdhet på. Det här är ett exempel på när någon skulle behöva ropa “Kejsaren har inga kläder”!

Tyvärr möter vi mer och mer företeelser inom genusområdet som faller på sin egna absurditet, t.ex Lunds universtitets pilotprojekt som syftar till att genus-certifera kurser baserat på kurslitteraturen och författarnas kön.

Som kristdemokrat vill jag verka för att tendenser som denna beivras. Vi behöver i stället arbeta för att människor genom en inneboende mänsklighet baserat på etik och kultur behandlar varandra som de själva vill bli behandlade. Besluten om hur man skall leva måste lämnas till den enskilde i sitt sammanhang, familjen, och ytterst civilsamhälllet, inte till politiker och statliga institutioner.”

Sensus svarar:

“Vår tanke var inte att väcka debatt, att provocera eller att förändra språket. Sensus vill helt enkelt vara inkluderande och ge människor rätten att få vara sig själva på jobbet. Sensus förbundsstyrelse har fastställt en inkluderingspolicy där det bland annat står: ”Alla anställda ska själv bestämma över sin benämning: han, hon eller hen (könsneutralt pronomen)”. Begreppet hen används sedan länge i olika sammanhang, men har ännu inte fått genomslag i personalpolitiken. Det är tydligen för laddat ännu.”

Ja, tyvärr. Det är absurt att det ska vara så provocerande att en del människor inte definierar sig som vare sig man eller kvinna, eller att de anser att deras kön inte spelar roll. Sensus valde att ge människor möjligheten att välja, och för det fick de kritik. Det gör mig bara mer övertygad om att Sensus har rätt – och Hermansson med. Han (?) säger ju:

“Besluten om hur man skall leva måste lämnas till den enskilde i sitt sammanhang, familjen, och ytterst civilsamhälllet, inte till politiker och statliga institutioner”

Verklighetens folk kanske inte vill att någon konservativ politiker ska bestämma vilka pronomen de ska få använda om sig själva – för det om någon är överförmynderi och elitistiskt.

Andra som tagit upp ämnet: Vi som aldrig sa sexist, The Local. Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Genus, HBTQ, Internet, Könade namn, Kultur och media, Politik, Regnbågsidoler, Sexism, Trans* i media and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Verklighetens kristdemokrater kämpar för rätten att tvångsköna

  1. Love says:

    ”Besluten om hur man skall leva måste lämnas till den enskilde i sitt sammanhang, familjen, och ytterst civilsamhälllet, inte till politiker och statliga institutioner”
    Vad härligt det är när folk sänker sig med sina egna argument!

  2. Timortinel says:

    Jag älskar verkligen dina bloggrubriker.

  3. Pingback: Att säga ”hen” är en sexuell handling – och ett hot mot mänskligheten? « trollhare

Leave a Reply