Benny – med rätt att vara pappa

Veronica är tre och halv månad gammal, och hennes pappa har äntligen fått veta att han kan vara föräldraledig. Redan en månad innan Veronica föddes bloggade jag om henne, eller rättare sagt om föräldrarna Benny Holmström och Bernadetta Losy. Benny fick i november veta av Eskilstuna kommuns arbetsmarknads- och familjenämnd att hans “begränsade möjligheter att på egen hand vara föräldraledig bedöms inte negativt påverka det kommande barnets behov av trygga och goda förhållanden”. Kort sagt: En rullstolsburen pappa anses inte vara lika viktig för barnet som en gående mamma.

Benny visste att han inte skulle klara av att ta hand om barnet helt själv, att han behöver en stödperson som hjälpte till med de saker han inte klarar. Som rullstolsburen kan han inte göra precis allt som en baby behöver hjälp med, till exempel att köra barnvagn. Kommunen ifrågasatte inte hans hjälpbehov; det var inte därför de nekade stödpersonen. Det de beslutade var helt enkelt att Benny inte var viktig för barnet.

För att han var man, och därmed andra klassens förälder? För att han var rullstolsburen, och därmed andra klassens medborgare? Förmodligen både och.

Örjan Brinkman från Handikappförbunden kallade det för “skandal”. F.d. JämO – tillika sossarnas talesperson i jämställdhetsfrågor – Claes Borgström hävdade att det var diskriminering både ifråga om kön och funktionshinder. Hillevi Engström, med samma post hos Moderaterna, sa att det “rimmar illa med barnets bästa”. Alla tävlade om att fördöma beslutet. Ja, utom en och annan nätollare som var övertygad om att hen visste precis hur precis varenda rullstolsburen fungerar och tänker, alltså.

Och så fick kommunen till slut bakläxa:

“Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Benny Holmström beviljas bistånd i form av stödperson under föräldraledigheten uppgående till det behov han har för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.”

Det är alltså en skälig levnadsnivå att få vara föräldraledig när man har fått barn. Tack för det.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Barn och genus, Funkis, Genus, Politik, Reproduktiva rättigheter and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Benny – med rätt att vara pappa

  1. simon says:

    HURRA för ett egentligen självklart beslut!!!

  2. Pingback: Förvaltningsrätten: Rullstolsbundna Benny har också rätt att få vara pappa! « Liberal funkisdebatt

Leave a Reply to simon Cancel reply