Tvångskastrering och tvångssterilisering, en grundkurs

Jag har bloggat ett antal inlägg där jag har argumenterat mot steriliserings- och kastreringstvång som krav för att få ändrad juridisk könstillhörighet för transsexuella och intersexuella. En diskussion som uppstod på twitter fick mig att inse att det är svårt att få överblick över läget. Det går inte att sammanfatta på de 140 tecken man får använda i en tweet, men det borde gå lättare i ett blogginlägg, eller flera. Så jag försöker. Vi kan börja med att presentera de två lagarna det handlar om.

Den lag som reglerar könskorrigeringar heter idag Lagen om fastställande om könstillhörighet i vissa fall (1972:119), och är alltså från 1972. Sverige var först i världen med att lagstifta om könskorrigeringar, och med den tidens mått mätt var det väldigt radikalt och progressivt. Men tiderna förändras, och eftersom det har hänt ganska mycket sedan 1972 bestämde man sig för att göra en utredning. Resultatet blev ett nytt lagförslag som presenteras i Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16). Den lagen är alltså inte införd än, så ändringarna man föreslår gäller inte för närvarande. Förslaget presenterades och skickades ut på remiss under våren 2007, och många remissinstanser var väldigt kritiska. Remisstiden gick ut i november 2007. Efter det kunde man ha väntat sig att den skulle antingen tas upp för omröstning i riksdagen eller att man skulle försöka ändra i förslaget, men trots att förslaget presenterades för tre år sedan har ingenting hänt.

Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag

Vi har alltså en lag som gäller idag, och en som inte gäller men som kanske kan komma att gälla i framtiden. Det jag framförallt tänkte ta upp är det mest kontroversiella, nämligen kravet på sterilitet/kastrering, men jag måste nämna en sak först: Det är viktigt att komma ihåg att kraven inte är utformade som ett tvång, utan som ett regelverk för hur den juridiska biten av en könskorrigering ska gå till. I praktiken är det däremot så att om man inte lever upp till de kraven så kan man inte heller få fastställelse. I förlängningen kan det dessutom vara svårt att få övrig vård – hormonbehandling, och till exempel bröstborttagning för killar – om man är öppen i sina kontakter med utredaren att man inte är intresserad av sterilisering. Det är allt eller inget som gäller.

Vi börjar med den lagen som gäller:

“Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år och undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga” (1972:119 1§)

Sterilisering är alltså när man skär av äggledare/sädesledare så att inga ägg/spermier kan transporteras vidare; ett relativt enkelt ingrepp som på kukfödda sker under lokalbedövning och på fittfödda under narkos.

Sterilisering: Man skär av äggledare mellan äggstockar och livmoder, respektive sädesledare ovanför testiklarna i pungen

Sterilisering

Formuleringen “av annan orsak saknar fortplantningsförmåga” är väldigt viktig i sammanhanget. Det betyder att det inte är ett obligatoriskt krav för precis alla att genomgå en operation. Till exempel behöver personer som är födda sterila på grund av något intersexuellt syndrom inte genomgå något ingrepp, och likaså antar jag att en fittfödd person som har gått igenom klimakteriet borde räknas till de som saknar fortplantningsförmåga. Detta är alltså ett av de krav som ställs idag på den som ansöker om ändrad juridisk könstillhörighet, och (om jag har förstått det rätt) så kan en kukfödd person som har stått under hormonbehandling under en längre tid anses vara steril. En fittfödd person med utvecklad livmoder och äggstockar måste däremot genomgå någon slags operation för att bli steril.

Detta ska jämföras med det lagförslag som eventuellt kan bli verklighet:

“För att en person skall kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad krävs att han eller hon har fått sina könskörtlar borttagna.” (SOU 2007:16 2§)

Könskörtlarna är alltså själva äggstockarna eller testiklarna. Vips är vi inne på något mycket mer komplicerat än bara avsaknad av fortplantningsförmåga:

 • Kastrering är ett större ingrepp jämfört med sterilisering.
 • Det finns inga undantag.

För att få ett juridiskt manligt kön måste man sakna äggstockar, och för att få ett kvinnligt juridiskt kön måste man sakna testiklar. Det spelar ingen roll om man kan producera ägg eller spermier, utan det är själva organen som måste bort. Det innebär till exempel att ett om en person med kvinnlig könsidentitet som har något intersexuellt syndrom, till exempel CAIS (Complete Androgen Insensitivity Syndrome, fullständig androgenokänslighet, dvs. att kroppen inte kan tillgodogöra sig manliga könshormoner) har outvecklade testiklar och är steril, så måste hon ändå genomgå en operation för att ta bort testiklarna. Detta oavsett om hon egentligen behöver operationen för sin fysiska och psykiska hälsa. Det är alltså inte upp till behandlande läkare och patienten själv (och när det gäller barn även föräldrarna) att avgöra vad som är bäst för den enskilda personen, utan det är något som lagen kräver.

Det betyder också att en transsexuell kvinna som är steril efter många års hormonbehandling ändå måste operera bort testiklarna, och det betyder att en transsexuell man som har genomgått klimakteriet ändå måste operera bort äggstockarna. För många transsexuella är det precis det de behöver, men det betyder inte att det är så för alla.

Kastreringskravet handlar inte om fertilitet och fortplantning. Det handlar om… ja, vad? I nästa inlägg ska jag försöka förklara argumenten från båda sidor.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Allt du inte visste att du inte visste om trans, Barn och genus, Bilder, Genus, Genusforskning, HBTQ, Intersexualism, Könstillhörighetslagen, Kroppspolitik, Politik, Reproduktiva rättigheter and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

68 Responses to Tvångskastrering och tvångssterilisering, en grundkurs

 1. Herregud, finns det inte bättre sätt att använda sjukvårdens resurser?

 2. MiaM says:

  men vänta nu, om man har CAIS så betraktas man väl automagiskt som tjej vid födseln och eftersom testosteron inte ger någon verkan så går det inte att med hormoner göra kroppen manlig. Tänker du på fallet om någon med CAIS ändå vill ändra juridisk könstillhörighet till man (och t.ex. genomgå bröstkirurgin)?

  Jag kanske har fått det om bakfoten men jag har fått för mig att det nämnts att just CAIS inte funkar som exempel eftersom de med CAIS inte “kan” “byta kön på kroppen”?

  • Jag ska erkänna att jag nog tänkte på INIS remissvar:

   http://inis-org.se/Ny_lag/Remissvar.pdf

   • MiaM says:

    Hurdå? *förstår inte*

    ur INIS remiss-svar:

    “Detta är ett sakfel, då en person med CAIS aldrig kan komma att få ny könstillhörighet eftersom kroppen helt saknar känslighet för manliga könshormoner och kroppen kan följaktligen aldrig utvecklas i manlig riktning. Dessa individer tilldelas alltid kvinnlig könstillhörighet från födseln (då deras yttre könsorgan är normala för en flicka), och en ändring av könstillhörigheten från kvinna till man (när man i tonåren upptäcker att personen har testiklar istället för äggstockar) kan därför inte bli aktuellt.”

    Förvisso skriver de också såhär:
    “En kvinna född med CAIS (fullständigt androgenokänslighetssyndrom) föds med testiklar. Kan man säkerhetsställa att det verkligen rör sig om CAIS, vore det olyckligt om man måste operera bort dessa testiklar på juridisk grund då det kan finnas medicinska skäl att avstå från operation och behålla testiklarna”.
    , är det den delen du tänkte på?

    (de två styckena blir lite motsägelsefulla sedda tillsammans).

    • Jo, det är det sistnämnda jag tänker på. För hur är det, gäller inte lagen även de som får sitt “första” kön fastställt också? Alltså: Om man konstaterar CAIS hos en nyfödd, blir man då tvungen att operera för att barnet överhuvudtaget ska kunna tilldelas ett kvinnligt juridiskt kön?

     • MiaM says:

      Just ja… vid CAIS så kan väl inte könsorganen få några manliga drag alls, men däremot kan det såklart vara någon annan variation från normen som vården felaktigt tolkar som ett IS-tillstånd, och därför hittar testiklar (som däremot faktiskt är bevis på ett IS-tillstånd).

      Påminn mig att inte skriva saker före hjärnan verkligen vaknat. Nu har jag ätit frukost vilket jag inte hade när jag skrev förut idag 🙂 🙂

 3. djungelsoda says:

  Väntar spänt på nästa inlägg, eftersom jag är väldigt nyfiken av vad man grundar det där lagförslaget på egentligen.

  • Jag höll på att säga att det är jag med 😉 Det är väldigt luddigt formulerat.

   • MiaM says:

    Tankegångarna var nog lagom luddiga också, på presskonferensen så kom de inte på nåt bättre svar än nåt i stil med “det kändes rätt” som förklaring till varför de föreslår kastrering.

    Det är så synd att det inte verkar gå att hitta någon inspelning av presskonferensen, den gick ett tag att se på riksdagens hemsida (eller var det så att den gick att se direktsänd?), men senare togs den bort. Jag skulle vilja ha den på typ youtube eller liknande för att kunna referera till framförallt just det där ögonblicket där nån av gubbarna säger “det kändes rätt”. Ja, det var ju (som vanligt?) bara 50+-gubbar som representerade utredningen på presskonferensen…

    • Den var direktsänd, det minns jag. Men jag hoppades redan då att någon som visste hur man gjorde spelade in det. Jag vill minnas att Julia Skott och Andy Candy ställde väldigt bra frågor…

     • MiaM says:

      Frågan är väl om det direktsända finns arkiverat nånstans? I så fall är det väl offentlig handling (alltså om det är offentliga sektorn som arkiverat)… undrar hur man luskar fram nåt sånt?

     • Julia says:

      Ja det var mycket udda.

     • Ja, jag blev väldigt imponerad av dig som var där på plats. Borde det inte finnas lagrat i något arkiv någonstans? Jag undrar mest av ren nyfikenhet.

 4. Rikkie says:

  Tack, det är första gången någon tagit med frågan om infertilitet efter klimakteriet 🙂

  • Jag tycker det är en poäng. Mtf-normativiteten är så stark att det behövs! 🙂

   • MiaM says:

    Absolut sant, men är det inte en FtM-norm att “alla FtM är unga när de gör transitionen”?

    *är på munhuggashumör* 🙂

    • Ja, det med 🙂 Och det beror nog på att äldre ftms har varit så extremt osynliggjorda för att de är just ftms, och sedan är det liksom de yngre som har lättare för att synliggöra sig. Det kan ju också ha mycket att göra med att mycket av dagens transcommunity är på nätet också, så det blir en generationsfråga. Jag tycker det märks på benjaminiterna att de flesta tillhör en generation som är ovana vid internet, och då är det mtf framförallt ju. Ftms som är lite äldre har nog svårt att hitta sin plats i transcommunityt, och det är väldigt synd.

 5. Rasmus says:

  Jag förstår inte. Varför modernisera genom att försämra?

 6. drKotte says:

  Tack för att du lägger ned tid på att reda ut den här röran, själv får jag dampanfall och rabies bara jag tänker på eländet (t ex svK:s remissvar gör mig synnerligen rosenrasande bara jag tänker på det), så jag har svårt att hålla mig saklig…

  • Jag med. Läs nästa inlägg så fattar du att jag har svårt att hålla mig saklig jag med…

   • MiaM says:

    Man kan ju nästan undra om det är taktik att komma med galenskaper just för att få “oss” att tappa förmågan att vara saklig?

    (Jag har helt klart svårt att vara saklig i vissa sammahang, ärligt talat så skulle det nog varit bättre++ om jag haft nån backup när jag var KIM-representant på möte med SFTH i Alingsås för ett bra tag sen).

    • Ja, det kan mycket väl vara så. Det är ju en välkänd trollteknik att provocera. Jag är glad att jag inte är sån att jag far ut med personangrepp tillbaka iaf, för då hade det väl tagit hus i helvete…

 7. Pingback: Mina könsorgan finns inte på twitter « trollhare

 8. Pingback: Vem är rädd för HBT? « trollhare

 9. Pingback: Anledningar att bli kastrerad – och inte « trollhare

 10. Pingback: Tvångskastrering och tvångskönsorganisering « trollhare

 11. Pingback: IDAHOT – om rätten att välja (bort) Hello Kitty « trollhare

 12. Pingback: Mors dag – men inte för alla « trollhare

 13. Pingback: Att inte se kastreringstvånget för alla gravida män « trollhare

 14. Pingback: Passkontor i USA ska sluta titta på könsorgan « trollhare

 15. Pingback: Dagens ord: Genusavund « trollhare

 16. Pingback: HBT handlar inte (bara) om homosexualitet « trollhare

 17. Pingback: Transfett som valfläsk – eller en hållbar HBT-politik « trollhare

 18. Pingback: Socialdemokraterna om tvångskastrering, juridiska kön och hets mot folkgrupp « trollhare

 19. Pingback: Ansökan om frivillig tvångskastrering, del II: Kyskhetslöfte « trollhare

 20. Pingback: Socialstyrelsen presenterar: En transvård för 2000-talet « trollhare

 21. Pingback: Socialstyrelsen om tvångssteriliseringar på 2000-talet: ”En skam för Sverige” « trollhare

 22. Pingback: Att ångra ett könsbyte « trollhare

 23. Pingback: Från ”she-males” till könslomässig medvind « trollhare

 24. Pingback: Tvångssterilisering av könslomässiga skäl – en liten historisk tillbakablick « trollhare

 25. Pingback: Tvångssteriliseringar och kristdemokratiska löspenisar « trollhare

 26. Pingback: Från ett snart tvångssteriliserat psykfall: Öppet brev till Marcus Birro – del II « trollhare

 27. Pingback: Marcus Birro, del III: Jag kräks också på gullandet med transpersoner « trollhare

 28. Pingback: Sjöhästar är onaturliga « trollhare

 29. Pingback: Tvångsskilsmässor strider mot de mänskliga rättigheterna « trollhare

 30. Pingback: Mina tre önskningar på valdagen « trollhare

 31. Pingback: Är du rädd om dina pungkulor Fredrik? « Sverige är inte världens navel!

 32. Pingback: Bekräftelse på den frivilliga tvångssteriliseringen « trollhare

 33. Pingback: Angår det dig vad jag har mellan benen – ett år senare? « trollhare

 34. Pingback: Transgender Day of Rememberance: I tvångssteriliseringarnas tid | trollhare

 35. Pingback: En inbjudan till @goranhagglund och hans köksbord | trollhare

 36. Pingback: Rädslan för bristande penisavund | trollhare

 37. Pingback: Tvångssteriliseringar och politiker med särskild NPF-inkompetens | trollhare

 38. Pingback: 1478 dagar av fortsatta tvångssteriliseringar – i väntan på en ny lag | trollhare

 39. Pingback: Socialstyrelsen vill slopa tvångssteriliseringar – kommer Göran Hägglund att lyssna? | trollhare

 40. Pingback: Thomas Beatie – invigningstalare på Stockholm Pride 2011! | trollhare

 41. Pingback: KD: Frågan om tvångssteriliseringar bör skjutas på framtiden | trollhare

 42. Pingback: Maria Larsson (KD) rasar mot tvångssteriliseringar – mot ordvalet, alltså | trollhare

 43. Pingback: Tvångssteriliseringar på Queertopia | trollhare

 44. Pingback: Äggcellskräck | trollhare

 45. Pingback: Moderata könsbyten och mediala könsorgan | trollhare

 46. Pingback: Fars dag, men inte för alla | trollhare

 47. Pingback: Håll tassarna borta från mina äggledare! | trollhare

Leave a Reply to Rasmus Cancel reply