Konsten att tvångsköna med statistik

För elva år sedan tvångskönade jag människor på löpande band. Det var mitt jobb; av kanske femhundra intervjuoffer var det säkert en 70-80 stycken som la sitt kön i mina händer, mer eller mindre medvetet.

Jag sommarjobbade alltså med att intervjua turister som stod och trampade och ville in på äventyrsbadet, ut på museiområdet, hinna med rundtursbussen eller åka upp i utsiktstornet, eller något liknande. Sex sidor var enkäten, och sista sidan handlade om deras intressen, ålder och kön. Det hände att folk lämnade de sista frågorna oifyllda, oftast för att de hade bråttom. I de fallen var vi instruerade att gissa deras ungefära ålder och kön. När vi sedan på kvällarna satt och la in dagens skörd i Excel var kön en sån ruta som inte gick att lämna blank. I så fall poppade felmeddelandet upp: Du angav inget värde.

Man kan tycka att det är en bagatell, eftersom de allra flesta människor identifierar sig som man eller kvinna – eller åtminstone inte har så stort behov av att motstå att bli tvångssorterad in i det ena eller det andra. För de flesta är det självklart. Jag vet inte hur många gånger någon med ett snett leende läste sista frågan högt och sa “kvinna, sist jag kollade”. Inte en enda gång mötte jag någon som sa att hen inte ville eller inte kunde svara på den frågan. Jag gissar att de personer som möjligen kände sig obekväm med tvångskönandet antingen hade avböjt intervjun helt och hållet för att de visste att den skulle komma upp, eller så lämnade de ifrån sig enkäten utan att fylla i de två sista som en demonstration. Resultatet: Enbart kvinnor och män turistar i Östersund. Det har jag papper på.

Varje gång jag själv suttit med en enkät jag måste fylla i, och grubblat över den frågan har jag känt att det är mitt enkätkarma som talar. Alla dessa “Man eller kvinna”-valsituationer är liksom straffet för alla människor jag tvångskönade sommaren efter gymnasiet.

Men visst, det är skillnad på olika enkäter. Om jag fyller i en enkät som riktar sig specifikt till HBTQ-personer så förväntar jag mig att det ska finnas fler alternativ än man och kvinna. Ibland blir det ändå fel, fast man försöker vara transinklusiv. Det tyder på en god vilja, men dålig kunskap.

"Vilken sexuell läggning (könsidentitet) har du? Homosexuell Bisexuell Transsexuell"

Ett försök att göra en transinklusiv enkät. Tyvärr inte så lyckad.

Enkäten ovan hittade jag genom en länk på Qruiser; det är en student som undersöker om HBT-personer skulle vilja byta sexuell läggning. Efter att jag kontaktade den som gjorde enkäten och förklarade lite om transbegrepp ändrades första frågan från “Vilken sexuell läggning har du?” till “Vilken sexuell läggning (könsidentitet) har du?”. Mer än så kunde man tydligen inte ändra eftersom svaren redan hade börjat komma in.

Men då är det ändå bara en student på en grundkurs, och han hade som sagt var i alla fall försökt tänka transinklusivt. Då är det värre med de som borde veta bättre. RFSL, till exempel. Jag gissar att de inte alltid korrekturläser de marknadsundersökningar de beställer.

"Är du: Man Kvinna"

Imorse när jag loggade in på Qruiser fick jag frågan om jag ville svara på en enkät om en reklamkampanj som bland annat visades i Stockholm under pridefestivalen i somras. “När livet inte längre är en schlager” är rubriken, och den gör reklam för RFSLs brottsofferjour. Jag älskade den kampanjen när den kom, för det känns  viktigt att relationsvåld mellan HBTQ-personer synliggörs. Just därför blev jag ganska besviken när jag upptäckte att det företag som fått uppdraget att göra undersökningen verkade ha noll transkompetens. Man kunde bara välja man eller kvinna. Fail!

Så hur ska då en enkät se ut? Till exempel såhär:

Kön

 • Man
 • Kvinna
 • Annat [plats för egen kommentar]
 • Inget
 • Vet ej
 • Vill ej uppge

Sexuell läggning

 • Homosexuell
 • Bisexuell
 • Heterosexuell
 • Asexuell
 • Queer
 • Annan [plats för egen kommentar]
 • Vet ej
 • Vill ej uppge

Transidentitet

(Inte obligatorisk, fler än ett alternativ är möjligt, helst med en begreppsförklaring tillgänglig)

 • Transperson
 • Transsexuell MtF
 • Transsexuell FtM
 • Transvestit MtF
 • Transvestit FtM
 • Transgender
 • Intergender
 • Intersexuell
 • Annat [plats för egen kommentar]
 • Vet ej

Som jag påpekade för studenten som gjorde den första undersökningen: Det blir fel i statistiken om man antingen helt utesluter eller bara osynliggör personer som inte entydigt definierar sig som kvinna eller man i HBTQ-sammanhang. Om man är tvungen att välja någon av de två och inte kan eller inte vill välja, så kommer man kanske att avstå från att fylla i resten av enkäten.

Det handlar inte bara om att synliggöra transpersoner. Det handlar om forskningsmetodik och urval; om att få ett någorlunda tillförlitligt underlag. Jag tror att om någon på RFSL hade läst igenom frågorna som jag antar att det är någon marknadsföringsexpert som knåpat ihop, så hade den såkallade experten fått bakläxa. Nu är det bara pinsamt.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Allt du inte visste att du inte visste om trans, Bilder, Genus, Genusforskning, HBTQ, Internet, Kultur och media, Psykologi, Språk, Trans* i media and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

47 Responses to Konsten att tvångsköna med statistik

 1. Nea says:

  Varför följs alltid ts och tv med mtf eller ftm och sällan någon annan?

  • Det undrar jag också, ska jag erkänna. Jag tycker att man borde kunna vara tex. transsexuell fti, dvs. female-to-intergender, men ändå vara transsexuell, dvs. i behov av vård. Men där har vi vårdens indelning enligt man och kvinna. När det däremot gäller transvestism så är det nog vanligare att man säger att man är tex. bigender, genderfluid, intergender etc.

   Både TS och TV (som begrepp alltså) bygger i grunden på förutsättningen att det bara finns två kön, och att det går att bygga broar emellan dem. Att de broarna ibland är så välbyggda att det inte märks någon skillnad mellan bro och fastland är en rätt ny företeelse. Alltså, identitetsmässigt har det kanske alltid funnits, men det har inte alltid varit möjligt att faktiskt leva så.

 2. Lisa Olsson says:

  Jag reagerade på din första screenshot:

  “Transsexuell men ej klar
  Transsexuell helt klar”

  Kan man verkligen uttrycka sig så utan att tydligt definiera vad “helt klar” betyder och vilken relevans det har? Det känns väldigt tveksamt för mig.

  Jag håller med dig i övrigt. Det är svårt att att bestämma vilka svarsalternativ man ska ha för kön och läggning för att få ett bra statistiskt underlag och inte lämna någon utanför.

  • Ja, precis. Dessutom har man

   1. Bestämt att man som transsexuell eller f.d. transsexuell inte är kvinna eller man (det är ingen flervalsfråga)

   2. Uteslutit alla andra transpersoner.

   Jag tror faktiskt att det hade varit bättre att bestämma sig för att rikta in sig på homo- och bisexuella cispersoner. Då vet man i alla fall vad man frågar efter.

  • Shämoy says:

   Hahah. Jag funderade också över det där med “klar”. Är man inte klar över huruvida man är trans eller är man inte klar med sin transition?

   • Lisa Olsson says:

    Ja precis! Väldigt vagt och konstigt formulerat. Är man klar när man känner sig säker över att man är TS? Fått dianos? Vid full-time? När man passera? När man bytt juridiskt kön? Efter op? När man själv känner sig klar? Eller när någon annan tycker man är klar? Och så vidare.

    Jag anser mig vara “klar”, och jag har inte ens påbörjat utredningen. Utredning och byte av juridiskt kön är bara praktiska detaljer för mig, ungefär som adressändring är en praktisk detalj när man flyttar. 🙂

    • Jag skulle gissa att de menar klar som i efter (operation och) fastställelse, med tanke på att folk frågar “är du opererad?” som om det avgör om jag är transsexuell eller inte.

     • Lisa Olsson says:

      Antagligen har du rätt, jag tycker bara inte om när undersökningar förutsätter en gemensam åsikt om en företeelse, som det här.
      Det blir dock mycket kul att kritisera. 🙂

     • Ja, jag tycker det avslöjar väldigt mycket om hur hög transkompetensen är hos random högskolestudent med HBT-intresse.

 3. Mellanvärld says:

  Borde inte kön och transitionsstatus vara skilda frågor?

 4. Reb says:

  Klar fail i båda fallen. Men mycket har ändå hänt sedan jag läste en kurs i sociologisk metod för sådär 14-15 år sedan. Vi skulle utforma en enkät, och utföra en mindre enkätundersökning, i grupper, som examinationsuppgift, och dit hörde ju förstås att avgöra både vilka variabler som skulle mätas, vilka bakgrundsvariabler som var relevanta, och vilka svarsalternativen skulle vara. När jag föreslog ett “annat” som tredje alternativ för bakgrundsvariabeln kön så mottogs det med ett gapskratt av både studenter och lärare – inte elakt menat, utan för att de helt enkelt var övertygade om att jag skämtade…

  • Idag skulle de möjligen skruva besvärat på sig, och kanske invända att det bara finns två juridiska kön. Men jag tror att åtminstone inte läraren skulle skratta. Eller jag hoppas inte det.

   Jag tycker att kvantitativ forskningsmetodik var det absolut tråkigaste kursmomentet jag någonsin läst, för jag och siffror går inte ihop. Annars tycker jag att det är väldigt intressant med hur man formulerar frågor.

   • Reb says:

    Ja, “som man frågar får man svar” gäller i extrem utsträckning vid kvantitativa metoder. Eftersom svaren i regel dels bara kan vara vissa förutbestämda (man kan ha öppna svarsalternativ också givetvis, men man bör begränsa antalet frågor med öppna alternativ om man vill kunna bearbeta ett stort material), och dels väldigt mycket ligger i själva frågeformuleringen (och i kombinationen av frågeformulering och svarsalternativ, när jag avstår från att svara i enkäter så är det oftast för att kombinationen av fråga och svarsalternativ gör det omöjligt för mig att lämna korrekt svar).

    Just det gör ju frågeformuleringen väldigt intressant, tycker jag också. Men kvalitativa metoder ligger helt klart mer för mig också.

    Sen är ju nästa problemområde att faktiskt veta/förstå vad det är man hittar/visar i sin undersökning. Här är det många som “snubblar”, och blandar samman orsakssamband med samvariation. Alltså: De hittar två faktorer som varierar tillsammans (när A ökar så ökar också B, och när B minskar så minskar också A), en samvariation, och tror att de har bevisat att den ena faktorn orsakar den andra (t.ex. att A orsakar B), vilket är något helt annat. Även om vi hypotetiskt antar att det finns ett orsakssamband mellan A och B, så är det inte möjligt att veta om A orsakar B, eller om B orsakar A. Dessutom, och det är det nog ännu fler som missar, kan vi inte veta att inte BÅDE A och B orsakas (eller påverkas) av en okänd faktor C, som vi inte har mätt i vår undersökning…

    Journalister som tolkar forskningsresultat brukar dessutom göra det misstaget betydligt oftare än forskare och studenter själva, det är så rubrikerna “Forskarlarm: A orsakar B!” uppstår…

    OK. Jag inser att för att föredra kvalitativa metoder har jag ändå väldigt lätt att nörda in mig i de kvantitativa…

    • Det där känner jag igen väldigt väl. Ett redan klassiskt exempel är ju undersökningen om HBT-ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp – och Världen Idag drog slutsatsen att “gayvärlden är en högriskmiljö”. Men då var det ju lätt att gå till undersökningen och motbevisa påståendet. Det är svårare att som läsare se igenom materialet när inte forskaren själv gör det.

 5. love says:

  Fick en tanke om ditt förslag på frågan om sexuell läggning. Kan man inte kalla det sexuell identitet istället? Skulle kanske inte vilja säga att queer är en läggning t.ex. Annars tycker jag det ser bra ut.

 6. Mikusagi says:

  Jag fyllde i ett formulär för inte så jättelänge sedan, där det fanns fler könsalternativ än “kvinna” och “man” och jag blev glad för att jag kunde svara uppriktigt 🙂 Sedan fick jag tyvärr avbryta eftersom de enda läggningarna som fanns att välja på var “homosexuell”, “heterosexuell” och “bisexuell” 🙁 Jag hoppas att studenten ändå fick tillräckligt många svar.

 7. Minou says:

  Första frågan är helsjuk även med ändringen.
  Man kan inte vara transsexuell och homo, eller transsexuell och bi? Bara hetero?
  Om jag hade gjort enkäten skulle jag strunta i om jag redan fått svar och starta om från början. Undersökningen blir fullständigt värdelös.

  Alla som har ett T måste avstå H och B, och tvärtom…

 8. Minou says:

  Och så GLADA alla TS måste bli över att T nu är ett kön. Man kan inte vara TS och MAN eller TS och KVINNA. Är man TS är man bara klar eller inte klar. Eh: Med exakt vaddå? Sin utbildning? Sin transition? Sin fastställelse? Sin uppsats?

  • Haha, ja. Jag tycker det låter lite skrämmande när man lägger fram det på det sättet. Inte man, inte kvinna, inte transperson, men klar transsexuell. Är man död då?

 9. Minou says:

  Tittade på enkäten.
  Det framgår ju inte heller vad “byta sexualitet” innebär. Personen undrar nog: Skulle du vilja vara hetero? Och kommer tolka resultaten utifrån det.
  Men, om jag är homo och vill vara bi? Eller bi och vill vara asexuell? Är homo men med dragning åt pedofili, och vill “byta” sexualitet till att bara dras till vuxna..
  Människan är helt oreflekterad, men såna får ju också finnas, så länge deras ev resultat aldrig får utgöra underlag för nåt…
  Om man inser att “skit in -> skit ut” i modellen!

  • Jo, precis. Jag tror att det tex. skulle vara intressant att se hur många bisexuella som skulle önska att de “kunde vara” antingen homo eller hetero (som en följd av bifobi), men det missar man om man ställer frågan så. Och hur många heterosexuella skulle – på riktigt – vilja kunna “byta sexualitet”? Det vore också intressant…

   • Mellanvärld says:

    Borde det inte även finnas “heterosexuell” och “asexuell” som svarsalternativ? och en “vilken läggning vill du byta till?” fråga.

   • *S* Jag vet en person som pendlade mellan att vara “homo” och “hetero”… när personen ifråga var inne i en “homo-period” så fick man känslan av att hen var garderobs-hetero och vice versa. Jag försökte säga “Men är du inte helt enkelt BI?” men det ville hen inte gå med på… Till slut kom min syrra med en teori: Hens sexuella läggning var helt enkelt att befinna sej i en garderob. Jag konfronterade henom med teorin ifråga, och hen erkände att det möjligtvis låg nånting i det…

 10. Minou says:

  “Hej, har du sex med folk av samma kön? I så fall, skulle du vilja sluta med det? I så fall varför, och är du bög eller lesbisk, och bi eller bara homo? Och förresten, för att vara politiskt korrekt ska man ju säga HBT så jag petar in transsexuell oxå, men har ingen aning om att jag inte fattar vad jag håller på med”

 11. Ylva says:

  Oj! Vad är “Queer” för läggning? Jag trodde snarare att det var en inställning…

 12. Pingback: Pride-summering lördag 31/7: Sju tusen meter paradpromenad « trollhare

Leave a Reply to Lisa Olsson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *