Socialdemokraterna om tvångskastrering, juridiska kön och hets mot folkgrupp

Det är valår och politiker gör sitt bästa för att locka väljare. Det pratas tillochmed om transfrågor nu, vilket jag inte hade vågat hoppas på förut. Det är bra, men samtidigt är det lätt att säga vackra saker i en valrörelse som man inte alls har tänkt att göra något åt. Vad gör partierna, egentligen?

I våras gjorde jag en enkät där jag frågade de stora partierna om deras HBT-politik. Nu visade det sig att det inte var så lätt, men en del bemödade sig med att svara. Mailen skickades ut i april, och efter drygt två månader har jag bara fått svar från fyra fem partier: S, MP, F!, FP och KD. Jag lovade att publicera svaren i bloggen, och det är dags nu.

Jag önskar verkligen att jag hade fått in svar även från V, F!, M, C och PP. Ifall någon representant för de partierna skulle läsa det här får ni gärna maila svaren på frågorna nedan till den här adressen. Jag kan tillägga att jag hade ambitionen att maila till SD också, men lyckades inte få deras hemsida att fungera i min webbläsare. Tillgänglighet är kanske inte Sverigedemokraternas starka sida, helt enkelt.

Om du vill veta mer om de olika frågorna så rekommenderar jag de här länkarna:

Tvångskastrering och tvångssterilisering: En grundkurs

Anledningar att bli kastrerad – och inte

Varför måste transsexuella kastreras? (om lagtexten)

Mors dag, men inte för alla (om steriliserings- och kastreringstvång)

Allt du inte visste att du inte visste om trans: Begreppet HBT

Lämna min kuk och fitta ifred, Malin Wollin! (om ett tredje juridiskt kön)

Så vet du om någon är hermafrodit: Hen bär sitt hus på ryggen (om intersexualism)

Skriv på för unga transpersoners rätt att byta namn

Hursomhelst: Vi börjar med Socialdemokraterna. Svaren är skrivna anonymt av “(S)var direkt”.

***

En snabb sammanfattning av Socialdemokraternas (HB)T-politik

Viktigast under de senaste fyra åren: Könsneutrala äktenskap, ökningen av hivsmitta, homofob lagstiftning i Europa.

Könstillhörighetslagen: Mot kastreringstvång och skilsmässotvång. För behandling av ungdomar från 16 år, men ingen kirurgi av minderåriga. Vill se mer pengar till landstingen för att korta vårdköerna. “Försiktigt positiva” till att tillåta transsexuella att spara ägg och spermier.

Surrogatmödraskap: Frågan måste utredas, men i princip för.

Könsneutrala personnummer: Har inte diskuterat frågan.

Juridiska kön: För att det ska finnas juridiska kön, men det ska vara lättare att få en ändring. Har inte diskuterat möjligheten till andra juridiska kön än man och kvinna.

Viktigt för unga transpersoner: Könstillhörighetslagen, hatbrottsbekämpning och mötesplatser för unga transpersoner, till exempel Egalia i Stockholm.

Hets mot folkgrupp: Könsidentitet och könsuttryck bör inkluderas.

Viktigast under de kommande fyra åren: Könstillhörighetslagen, namnlagen, smittskyddslagen och internationella frågor.

***

Socialdemokraternas svar – den långa versionen

1. Om ni ser tillbaka på de senaste fyra åren och tänker på de förändringar som genomförts med HBTQ-anknytning: vilka är ni mest nöjda med, och vilka är ni mest missnöjda med?

Det är väl ingen tvekan om att beslutet om könsneutralt äktenskap var en stor fråga som äntligen kunde prickas av. Den var väl förberedd och alla visste vad alla partier tyckte. Det enda som var irriterande var den långa remisstiden och den förhållandevis långa handläggningen på departementet.

Det har inte varit något riktigt stort bakslag förutom dom förslag som inte lagts fram som omnämns i senare frågor. Men ska vi peka på någonting så är det att regeringen inte ha tagit ökningen av hivsmittan bland på större allvar tvärtom man har ju t o m minskat anslagen för hivpreventionen.

På EU nivå är ju det faktum att flera av de nya tio medlemsländerna har valt att ha en repressiv lagstiftning mot HBT-personer.

2. Det finns ju även de frågor som inte är lösta än. Lagen om ändring av könstillhörighet, till exempel. Under våren 2007 lades ett lagförslag fram (SOU 2007:16), och remisstiden gick ut i november samma år. Ändå har ingenting skett. Hur ser ni på det? Vilka förändringar av könstillhörighetslagen vill ni se, och varför? Hur driver ni frågan?

Den tidigare socialdemokratiska regeringen tillsatte den utredning som låg till grund lagen om om ändring av könstillhörighet. Den fick ju en lång rad kritik på främst två punkter dels frågan om avlägsnande av könskörtlar innan eller i samband med en könskorrigerande operation. Dels den absoluta åldersgräns om 18 år för att påbörja en könskorrigerande behandling. Det var ju inga dåliga invändningar och sannolikt så måste dessa frågor utredas vidare. Vi kan dock inte se att regeringen har tagit några inititiativ för att fortsätta det utredningsarbetet t ex genom bilda en departementsarbetsgrupp eller att tillsätta en ny utredning.

Vi socialdemokrater vill se en förändring som tar bort den kritik som funnits av den nuvarande lagen vad gäller skyldigheten att skilja sig innan behandling påbörjas, att man inte automatiskt ska behöva ta bort könskörtlarna. Vi tycker det är rimligt att man kan påbörja en behandling från t ex 16 år men inte genomföra de kirurgiska ingreppen. Detta vad gäller själva lagstiftningen. Men sedan måste man på landstingsnivå tillföra resurser så att man minskar vårdköerna till könskorrigerande behandlingar.

3. Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

Se svar ovan.

4. Ska personer som gör en könskorrigering få spara könsceller (ägg eller spermier) för att kunna använda senare?

Vi är försiktigt positiva men frågan måste utredas grundligt först.

5. Om ja på fråga 4: Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

Vi menar att man ska inte ha ett kastreringskrav. Vi har har också sagt att vi är för surrogatmödrarskap men att frågan noga måste utredas så att man inte får en situation där framförallt fattiga kvinnor utnyttjas utan att det finns tydliga garantier för att surrogatmödrarna för både ekonomiska, medicinska och sociala rättigheter.

6. Är det rimligt att Sverige har haft en könsneutral äktenskapslag i snart ett år, medan transsexuella fortfarande måste vara ogifta för att få fastställelse?

Vi har svarat på frågan i fråga 3

7. Ska personnummer vara könskodade, dvs. bör de fortsätta ha en siffra som anger personens juridiska kön, så som det är idag?

Vi har inga förslag på att personnummer ska vara könsneutrala. Frågan har inte diskuterats i vårt parti.

8. Ska det finnas juridiska kön? Varför/varför inte?

Ja könet är för de flesta människor även för de flesta HBT-personer en viktig indentifikation av personligheten. Däremot ska det vara lätt att kunna byta könsidentitet och därför är det viktigt att det kommer ett bra förslag för att underlätta byte av såväl namn som könsidentitet ur namnlagsberedningskommittén.

9. Om ja på fråga 8: Ska det vara möjligt att registreras som ett tredje kön, eller som ospecificerad? Under vilka omständigheter isåfall?

Den frågan har inte diskuterats i vårt parti.

10. Vad anser ni är viktigt för att underlätta för unga transpersoner – både de som behöver könskorrigering och de som inte gör det?

Som vi ser det är det tre frågor som är viktigare än andra det är dels en förändring av Lagen om faställande av könstillhörighet, dels att arbetet med arbetet mot hatbrott måste intensifieras och dels frågan om hur det kan skapas mötesplatser för unga transpersoner. Förutom lagstiftningsfrågor så är det frågor som både kräver resurser men också stort engagemang från samhällets sida. I Stockholm har vi sagt att vi vill stödja Egalia men också att vi inom ramen för rättsväsendets budget vill lägga större vikt vid hatbrott.

11. Transpersoner omfattas numera av diskrimineringslagen, men könsidentitet och könsuttryck är fortfarande inte specificerat i lagen om hets mot folkgrupp. Är det något ni vill ändra på?

Vid behandling av motioner kring hetsfrågor har vi sagt att även könsidentitet och könsuttryck ska inkluderas i hetsbegreppet.

12. Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna som ni vill driva de kommande fyra åren?

Det är två viktiga frågor dels lagen om fastställelse av könstillhörighet och dels en ändring av namnlagen. Men det kommer också att krävas förändringar av smittskyddslagen vad gäller hivpositiva. Men framförallt ett större internationellt engagemang kring HBT-frågor.

Uppdatering: Svaren från F! måste ha kommit bort i något filter, men nu har jag fått det igen. Tack, Veronica Svärd för det! Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Allt du inte visste att du inte visste om trans, Barn och genus, Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Internet, Intersexualism, Könade namn, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Politik, Reproduktiva rättigheter, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Socialdemokraterna om tvångskastrering, juridiska kön och hets mot folkgrupp

 1. Feministiskt initiativ har (såklart!) svarat på dina frågor för länge sedan! Jag har använt de svaren vi gav vid andra tillfällen också. Jag kollar upp om de fastnat någonstans…

 2. Tack! Jag har kollat mina spamfilter, men det är inget som fastnat där.

 3. Nu ska du ha fått svaren i alla fall! Keep up your good work!

 4. Jag har fått det nu 🙂

 5. Pingback: Miljöpartiet: Minst en transkompetent ungdomsmottagning i varje landsting « trollhare

 6. Pingback: Många liberala åsikter om transpersoner « Per pladdrar på

 7. Mellanvärld says:

  Könsneutrala personnummer: Har inte diskuterat frågan.

  Juridiska kön: För att det ska finnas juridiska kön […] Har inte diskuterat möjligheten till andra juridiska kön än man och kvinna.

  I så fall röstar jag inte på sossarna 🙁

 8. Pingback: Feministiskt initiativ: Familjepolitik bortom kärnfamiljsnormen « trollhare

 9. varför pratar sossarna om att “byta könsidentitet” vid frågan om juridiska kön (fråga 8)? de måste ha blandat ihop begreppen totalt?

 10. Jag tror de menar könstillhörighet, det utgår jag ifrån. Könstillhörighet=juridiskt kön. Det är så lätt att blanda ihop könstillhörighet och könsidentitet att jag själv ogärna säger könstillhörighet om jag inte är väldigt tydlig med vad det betyder. Så det såklart fel, men lätt hänt.

 11. Pingback: Folkpartiet om tvångskastrering och diskriminering « trollhare

 12. Pingback: Centerpartiet om transvården: ”hör inte hemma hos psykiatrin” « trollhare

 13. Pingback: Kristdemokraternas HBT-politik: Mänskliga rättigheter, men inte förbud mot hets mot transpersoner « trollhare

 14. Pingback: Vänsterpartiet om tvångssteriliseringar och ett tredje juridiskt kön « trollhare

 15. Pingback: Moderaterna: Ja till juridiska kön, nej till diskriminering – och nja till det mesta « trollhare

 16. Pingback: Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partierna (HB)T-politik « trollhare

Leave a Reply