Centerpartiet om transvården: “hör inte hemma hos psykiatrin”

Så har turen kommit till Centerpartiet i min lilla enkät om HBT-politik. Det är värt att påpeka att till skillnad från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Folkpartiet, så fick jag inte in Centerns svar förrän i förra veckan. De har alltså skrivit ihop sitt svar efter att jag påmint dem, och efter att Socialstyrelsen presenterade sin rapport om transvården vid månadsskiftet.

***

En snabb sammanfattning av Centerpartiets (HB)T-politik

Viktigast under de senaste fyra åren: Könsneutrala äktenskap, inseminationslagar, arbete mot diskriminering och hatbrott.

Könstillhörighetslagen: Mot kastreringstvång, steriliseringstvång och skilsmässotvång. För rätten att spara ägg och spermier. Ansvaret för transvården bör flyttas från psykiatrin.

Surrogatmödraskap: Ja till att inplantera ägg i partner, inte tagit ställning till surrogatmödraskap i stort.

Könsneutrala personnummer: För könsbundna personnummer.

Juridiska kön: För att det ska finnas juridiska kön. Möjligheten att bli registrerad som något annat än man eller kvinna/ingetdera ska finnas “under ett övergångsskede”.

Viktigt för unga transpersoner: Snabbare hantering i vården och mer stöd till både transpersoner och anhöriga.

Hets mot folkgrupp: Könsidentitet och könsuttryck bör inkluderas.

Viktigast under de kommande fyra åren: Könstillhörighetslagen och antidiskrimineringsarbete.

***

Centerpartiets svar – den långa versionen

1. Om ni ser tillbaka på de senaste fyra åren och tänker på de förändringar som genomförts med HBTQ-anknytning: vilka är ni mest nöjda med, och vilka är ni mest missnöjda med?

Centerpartiet är nöjda med att vi äntligen efter många år och turer fick en könsneutral äktenskapsbalk.  Missnöjda med att ensamstående kvinnor inte får inseminera, men det tänker vi fortsätta att driva under nästa mandatperiod. Det finns också en del kvar att göra när det gäller diskriminering och hatbrott. Här behövs kunskap av alla inblandade i samhället, skolan sjukvården polisen osv

2. Det finns ju även de frågor som inte är lösta än. Lagen om ändring av könstillhörighet, till exempel. Under våren 2007 lades ett lagförslag fram (SOU 2007:16), och remisstiden gick ut i november samma år. Ändå har ingenting skett. Hur ser ni på det? Vilka förändringar av könstillhörighetslagen vill ni se, och varför? Hur driver ni frågan?

Det är en fråga som Centerpartiet sett positivt på om det skett förändringar på “lagen om ändring av könstillhörighet” i linje med utredarens förslag. Vi vill ta bort kravet om sterilisering (passar inte in i ett modernt demokratiskt samhälle). Vi tycker också att sjukvården borde ta ett större ansvar. Frågan hör inte hemma hos psykiatrin.

3. Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

Nej, vi vill inte att personen ska behöva kastrera eller sterilisera sig vid könsbyte.

4. Ska personer som gör en könskorrigering få spara könsceller (ägg eller spermier) för att kunna använda senare?

Ja.

5. Om ja på fråga 4: Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

Ja, men surrogatmödraskap har Centerpartiet ännu inte tagit ställning till.

6. Är det rimligt att Sverige har haft en könsneutral äktenskapslag i snart ett år, medan transsexuella fortfarande måste vara ogifta för att få fastställelse?

Nej det kommer vi att arbeta för under nästa mandatperiod.

7. Ska personnummer vara könskodade, dvs. bör de fortsätta ha en siffra som anger personens juridiska kön, så som det är idag?

Ja.

8. Ska det finnas juridiska kön? Varför/varför inte?

Ja. I dagsläget har inte centerpartiet något annat förslag.

9. Om ja på fråga 8: Ska det vara möjligt att registreras som ett tredje kön, eller som ospecificerad? Under vilka omständigheter isåfall?

Ja under ett övergångsskede.

10. Vad anser ni är viktigt för att underlätta för unga transpersoner – både de som behöver könskorrigering och de som inte gör det?

Förutom det som sagts snabbare hantering, då det inte är en psykisk sjukdom bör andra inom sjukvården äga frågan, kringhjälp inte bara för den unge transpersonen utan även för anhöriga.

11. Transpersoner omfattas numera av diskrimineringslagen, men könsidentitet och könsuttryck är fortfarande inte specificerat i lagen om hets mot folkgrupp. Är det något ni vill ändra på?

Det ska ingå.

12. Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna som ni vill driva de kommande fyra åren?

Steriliseringskravet och kravet att vara ogift, motverka hatbrott och diskriminering och annat som berörda personer upplever som hinder för att kunna leva det liv som är deras.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Intersexualism, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Politik, Psykiatri, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Centerpartiet om transvården: “hör inte hemma hos psykiatrin”

 1. djungelsoda says:

  “Under ett övergångsskede”…?

  De respekterar alltså inte att det finns de som ALLTID är något annat än man eller kvinna?

 2. Ja, det är så jag också tolkar det.

 3. MiaM says:

  “övergångsperiod” låter som en stigmatiserande grej, fast jag tror det beror på att de inte greppat skillnaden mellan transperson och transsexuell, inte att de faktist vill något som är dåligt för transpersoner. Hoppas jag tror rätt!

 4. När jag tänker efter så undrar jag om de tänker på barn med intersexuella tillstånd, där läkare/föräldrar är osäkra på vilken könsidentitet barnet har. Eller jag vet inte. Ju mer jag tänker, desto mer svårtytt är det…

 5. djungelsoda says:

  MiaM: Fast om det är så, så är det ju verkligen på tiden att de ser till att bli pålästa om det nu, om det tänkt behandla frågan…

 6. Mellanvärld says:

  Vad menas med: under ett övergångsskede?

 7. Ja, det känns som om jag borde maila och fråga vad de egentligen menar.

 8. djungelsoda says:

  PLZ DO! Jag vill verkligen, verkligen få det där förtydligat O.o

 9. Pingback: Kristdemokraternas HBT-politik: Mänskliga rättigheter, men inte förbud mot hets mot transpersoner « trollhare

 10. Devin says:

  “Ja under ett övergångsskede.”

  Tills vi som inte är ts “inser” att vi är det eller att det bara är en övergående fas då, eller? *suckar*

 11. Reb says:

  “Ja under ett övergångsskede.” Jag tolkar det som att de menar att TS som är under processen till fastställelse ska kunna ha ett “övergångskön” så att säga (som ska vara möjligt att få utan allt som måste till för fastställelse). Men det betyder, i så fall, förvisso både att de inte inser att ett tredje juridiskt kön skulle ha betydelse för andra transpersoner än de transsexuella. Och också att de anser att det juridiska könet vara så viktigt att det absolut inte ska gå att ändra juridiskt kön innan hela den övriga processen är klar (annars skulle ju inte TS behöva ett “övergångskön”).

 12. Ja, det är en väldigt märklig formulering, men jag har mailat tillbaka och bett om ett förtydligande nu.

 13. Pingback: Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partierna (HB)T-politik « trollhare

Leave a Reply to djungelsoda Cancel reply