Kristdemokraternas HBT-politik: Mänskliga rättigheter, men inte förbud mot hets mot transpersoner

Från S till C, från F! till FP över MP. Hittills har jag fått svar från de flesta partierna om deras HBT-politik, och idag har turen kommit till KD. I rättvisans namn bör nämnas att de här svaren skrevs innan Socialstyrelsen släppte sin rapport om transvården.

Det här är också det sista av de partier som jag faktiskt fått något svar ifrån. Vänsterpartiet har inte hört av sig, trots påstötningar. Från Piratpartiets Rick Falkvinge fick jag en personlig ursäkt för att de inte svarat, men sedan hände inget. Moderaterna har svarat att alla som kan något har semester, så de vill återkomma i augusti. Så detta är allt jag har att komma med hittills.

Man ska alltså inte vara snabb att döma ut KD för deras svar – för de har tagit sig tiden att svara. De hade kunnat göra det enkelt för sig och strunta i det, precis som Göran Hägglund struntar i Pride, men de svarade åtminstone.

Nu ska jag jaga centerpartister för att få reda på vad de egentligen menar med att de vill tillåta ett tredje juridiskt kön “under ett övergångsskede”, och sedan ska jag göra en liten sammanställning av resultatet såhär långt.

***

En snabb sammanfattning av Kristdemokraternas (HB)T-politik

Viktigast under de senaste fyra åren: Inget svar.

Könstillhörighetslagen: Ser inte att kastreringstvång är “att föredra” framför steriliseringstvång. Möjligheten att spara ägg/spermier bör analyseras ur “ett barnperspektiv”. Föreslår att skilsmässokravet ändras till ett samtyckeskrav då partnern får ge sitt samtycke till “förändringen i relationen”.

Surrogatmödraskap: Bör analyseras ur “ett barnperspektiv”.

Könsneutrala personnummer: Vill inte förändra personnummersystemet.

Juridiska kön: För att det ska finnas juridiska kön, ochkan inte se att det finns förutsättningar av ett tredje kön”.

Viktigt för unga transpersoner: Bemötande och kunskap är viktigt.

Hets mot folkgrupp: Vill inte förändra lagen, dvs. tänker inte arbeta för att inkludera könsidentitet och könsuttryck.

Viktigast under de kommande fyra åren: Alla människors lika värde, och internationellt arbete för mänskliga rättigheter.

***

Kristdemokraternas svar – den långa versionen

1. Om ni ser tillbaka på de senaste fyra åren och tänker på de förändringar som genomförts med HBTQ-anknytning: vilka är ni mest nöjda med, och vilka är ni mest missnöjda med?

Det är upp till andra att utvärdera regeringens politik.

2. Det finns ju även de frågor som inte är lösta än. Lagen om ändring av könstillhörighet, till exempel. Under våren 2007 lades ett lagförslag fram (SOU 2007:16), och remisstiden gick ut i november samma år. Ändå har ingenting skett. Hur ser ni på det? Vilka förändringar av könstillhörighetslagen vill ni se, och varför? Hur driver ni frågan?

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning som redovisades 2007. Könstillhörighetsutredningen hade en rad förslag varav en del rönte skarp kritik från remissinstanserna, bland annat avseende åldersgränser och krav på kastrering. Betänkandet bereds på Socialdepartementet.

3. Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

Krav på kastrering är ett av de mer kontroversiella förslagen i könstillhörighetsutredningen. Många remissinstanser har riktat kritik mot förslaget då det är ett långtgående medicinskt ingrepp. Kristdemokraterna har inte i något formellt sammanhang diskuterat eller fattat beslut kring denna fråga, men det är tämligen svårt att se att kastrering skulle vara att föredra framför sterilisering.

4. Ska personer som gör en könskorrigering få spara könsceller (ägg eller spermier) för att kunna använda senare?

Denna fråga behöver främst analyseras ur ett barnperspektiv. Flera remissinstanser pekade på att det fanns ett alltför begränsat forskningsunderlag i denna fråga för att kunna lägga ett förslag.

5. Om ja på fråga 4: Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

Se föregående fråga.

6. Är det rimligt att Sverige har haft en könsneutral äktenskapslag i snart ett år, medan transsexuella fortfarande måste vara ogifta för att få fastställelse?

Ett förslag från könstillhörighetsutredningen var att man istället för krav på ogift skulle införa krav på samtycke, något som många remissinstanser var positiva till. Det verkar rimligt, eftersom den man är gift med bör få ett ord med i laget. Båda bör vara överens om ett ingrepp som kan innebära en sådan förändring i relationen. Partiet har inte tagit formell ställning till förslaget men ett avskaffande av ogifts-kravet kan betraktas som ett resultat av hur dagens lagstiftning i övrigt ser ut och en anpassning till dagens situation.

7. Ska personnummer vara könskodade, dvs. bör de fortsätta ha en siffra som anger personens juridiska kön, så som det är idag?

Vi har inte föreslagit någon förändring vad gäller personnummer.

8. Ska det finnas juridiska kön? Varför/varför inte?

Alla ska självklart vara lika inför lagen, men vi har inte för avsikt att ta bort möjligheten att undantagsvis  ha olika regler för män och kvinnor (exempelvis huruvida det ska vara frivilligt eller förenat med plikt för kvinnor att göra militärtjänst).

9. Om ja på fråga 8: Ska det vara möjligt att registreras som ett tredje kön, eller som ospecificerad? Under vilka omständigheter isåfall?

Vi kan inte se att det finns förutsättningar av ett tredje kön.

10. Vad anser ni är viktigt för att underlätta för unga transpersoner – både de som behöver könskorrigering och de som inte gör det?

Det är väldigt viktigt att jobba med bemötande och kunskap. Socialstyrelsen har gett en extern utredare i uppdrag att se på samhällets resurser i form av vård och stöd till transsexuella och intersexuella personer. I uppdraget ligger att lämna konkreta förslag på hur samhället ska kunna förbättra sina insatser till de berörda grupperna. Särskilt ska insatser inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten belysas.

Genom ungdomsmottagningen på Internet, umo.se, har det skapats en plats som gör att många som funderar kring sin sexualitet, sin hälsa och sina relationer har en plats att ställa frågor och diskutera med andra. Den webbplatsen tilldelades för övrigt RFSL:s ungdomspris 2008 för att den bidrar till information om unga hbt-personers rättigheter.

11. Transpersoner omfattas numera av diskrimineringslagen, men könsidentitet och könsuttryck är fortfarande inte specificerat i lagen om hets mot folkgrupp. Är det något ni vill ändra på?

Vi har inte för avsikt att förändra nuvarande lagstiftning.

12. Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna som ni vill driva de kommande fyra åren?

Insikten om alla människors lika värde är en av kristdemokraternas viktigaste frågor. Det är i sammanhanget också viktigt att driva frågor om mänskliga rättigheter internationellt, så att ingen kränks eller diskrimineras.

***

Om du vill veta mer

Tvångskastrering och tvångssterilisering: En grundkurs

Anledningar att bli kastrerad – och inte

Varför måste transsexuella kastreras? (om lagtexten)

Mors dag, men inte för alla (om steriliserings- och kastreringstvång)

Allt du inte visste att du inte visste om trans: Begreppet HBT

Lämna min kuk och fitta ifred, Malin Wollin! (om ett tredje juridiskt kön)

Så vet du om någon är hermafrodit: Hen bär sitt hus på ryggen (om intersexualism)

***

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Barn och genus, Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Intersexualism, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Kultur och media, Politik, Reproduktiva rättigheter, Språk, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Kristdemokraternas HBT-politik: Mänskliga rättigheter, men inte förbud mot hets mot transpersoner

 1. Mellanvärld says:

  “Vi kan inte se att det finns förutsättningar av ett tredje kön.” *fräs*

 2. Devin says:

  ”Vi kan inte se att det finns förutsättningar av ett tredje kön.”

  Har de skygglappar, eller? De har inte frågat mig personligen, så det kanske är därför? ;þ

 3. Nej, Devin, om de frågat dig personligen hade de kanske svarat annorlunda 😉

 4. Devin says:

  Precis! 😉

 5. Pingback: Osaklig kritik mot KD när Hägglund hoppar över Pride « Ett borgarbarns betraktelser

 6. Reb says:

  “vi har inte för avsikt att ta bort möjligheten att undantagsvis ha olika regler för män och kvinnor (exempelvis huruvida det ska vara frivilligt eller förenat med plikt för kvinnor att göra militärtjänst).”

  Öhhm… Det ÄR frivilligt. För alla. Oavsett kön. Vi har inte värnplikt i Sverige längre…

  Intressant att de inte kom på något annat exempel på nödvändigheten av juridiska kön än ett som inte längre är aktuellt. Inte för att jag personligen ser nödvändigheten i att kunna skilja mellan kvinnor och män ifråga om värnplikt, när den finns heller, men det är en annan fråga.

 7. Jadu, det säger en hel del. Däremot FINNS det lagar som är könsbundna fortfarande, och det är de som reglerar juridiskt föräldraskap. Men de ville kanske inte KD dra upp…

 8. Reb says:

  Sant, men föräldralagarna skulle ju vara väldigt lätta att göra könsneutrala. Tycker jag. Så länge vi har riktlinjer för hur människor blir juridiska föräldrar, finns det väl ingen anledning för staten att lägga sig i om de är mammor, pappor eller något annat.

 9. Ja, det tycker jag med.

 10. Pingback: Blågula offerkoftor och nakna sverigedemokrater « trollhare

 11. Pingback: Politiska inlägg « Reflekterat – Återspegling av samhället

 12. Pingback: Hägglund visar var skiten i det blå skåpet ska stå « trollhare

 13. Pingback: Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partierna (HB)T-politik « trollhare

Leave a Reply