Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partiernas (HB)T-politik

Om en vecka har vallokalerna stängt, och fjäskandet för folket har slutat. Därför är jag glad att jag äntligen är färdig med sammanställningen av enkäten av partiernas inställning i HBTQ-frågor. På grund av tekniska missöden och ineffektivitet både från min och partiernas sida tog det flera månader – men nu har jag lagt upp svar från alla riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ. Jag mailade även Piratpartiet och Sverigedemokraterna, men fick inga svar.

Eftersom en del svarade tidigt och andra sent är det inte helt rättvist att enbart gå efter det de säger här, men jag ska göra ett försök att uppdatera svaren också.

Svaren på min partienkät om (HB)T-politik

För den som vill veta vad de olika frågorna handlar om: Läs mer här.

Fråga / parti F! V MP S
Avskaffa

steriliseringstvånget

Ja Ja Ja Ja
Avskaffa

skilsmässotvånget

Ja Ja Ja Ja
Spara ägg/spermier Ja Ja Ja Vill utreda
Surrogatmödraskap Ja Vill utreda Vill utreda Vill utreda
Avköna personnummer Ja Ja
Avskaffa juridiska kön Nej Eventuellt Nej
Möjl. till annat/inget kön Ja, om jur. kön

alls ska finnas

Ja Ja
Inkludering i

hets mot folkgrupp

Ja Ja Ja Ja
Fråga / parti FP (OBS! Se nedan)
C M KD (OBS! Se nedan)
Avskaffa

steriliseringstvånget

Ja Ja Kan tänka sig
Avskaffa

skilsmässotvånget

Ja Ja Ja Samtyckeskrav
Spara ägg/spermier Öppna för diskussion Ja Kan tänka sig utreda Behöver utredas
Surrogatmödraskap I vissa fall I vissa fall Nej Behöver utredas
Avköna personnummer Ja Nej Nej Nej
Avskaffa juridiska kön Nej Nej
Nej
Nej
Möjl. till annat/inget kön Ja Nej
Inkludering i

hets mot folkgrupp

Ja Ja Nej

Kommentarer till enkäten

När FP svarade på enkäten i juni var de “öppna för diskussion” om rätten att få spara ägg och spermier vid en könskorrigering, men när de skrev en debattartikel i Aftonbladet om tvångssteriliseringar förtydligade de också att de var för rätten att spara ägg och spermier.

När KD svarade i april lyckades de med att inte ge några raka svar alls på frågan om tvångssteriliseringar, och när det gäller kravet på att vara ogift vid en könskorrigering föreslog de en lag där ens make/registrerade partner måste ge sitt samtycke:

“Ett förslag från könstillhörighetsutredningen var att man istället för krav på ogift skulle införa krav på samtycke, något som många remissinstanser var positiva till. Det verkar rimligt, eftersom den man är gift med bör få ett ord med i laget. Båda bör vara överens om ett ingrepp som kan innebära en sådan förändring i relationen. Partiet har inte tagit formell ställning till förslaget men ett avskaffande av ogifts-kravet kan betraktas som ett resultat av hur dagens lagstiftning i övrigt ser ut och en anpassning till dagens situation.”

Detta var alltså i april, men i juli förklarade Göran Hägglund att han kunde tänka sig att gå med på att avskaffa kraven på sterilisering och skilsmässa, eftersom det är det Socialstyrelsens rapport föreslår. Därmed inte sagt att KD tänker släppa kravet på samtycke, som alltså innebär att ens make har vetorätt för vad man får göra med sin kropp och sitt liv.

Partiernas svar i sin helhet

Tabellen ovan säger egentligen inte så mycket, så om du vill veta mer föreslår jag att du läser de olika partiernas svar. Där har de bland annat svarat på vad de är mest nöjda och missnöjda med under de här fyra åren, vad de vill göra för att hjälpa unga transpersoner, och vad de vill göra i framtiden när det gäller HBTQ-frågor.

Feministiskt initiativ

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Jag har verkligen försökt att vara neutral när jag skrivit ihop detta, men det märks vilka partier som har störst ambitioner. Till exempel har samtliga partier nämnt den könsneutrala äktenskapslagen som exempel på framsteg under den senaste mandatperioden – med undantag för KD som inte vill svara på frågan alls.

Det är dessutom en enormt stor skillnad mellan tex. F! och M i hur man formulerar sig:

Fråga om tvångssterilisering

Ska personer som gör en könskorrigering vara tvungna att genomgå en kastrering? Dagens lag från 1972 kräver sterilitet; är det ett bättre alternativ, eller hade ni hellre sett något annat?

F! svarar

“Varje individ ska själv kunna ta beslut om sin kropp. Ingen ska tvingas till kastrering eller sterilisering. Den som önskar måste få behålla sina könskörtlar och detta ska inte vara ett hinder för att ändra sitt juridiska kön. Kraven på sterilisering och kastrering är uttryck för en stereotyp uppfattning av människors kroppar. Alla transpersoner varken kan eller vill genomgå några operationer, och det borde vara upp till var och en att bestämma vad som är rätt och ändå slippa leva i ett juridiskt ingenmansland.”

M svarar

“Vi kan tänka oss att ändra regelverket på denna punkt.”

M säger visserligen inte att de är för tvångssteriliseringar, men de lovar inte att de aktivt kommer att jobba för att stoppa det.

Eller skillnaden mellan MP och KD:

Fråga om surrogatmödraskap

Ska transsexuella män få spara ägg, för att sedan inplanteras i till exempel deras kvinnliga partners kropp? Då det är osäkert om man kan använda äggen till att inplantera i sin egen kropp efter en längre tids testosteronbehandling – och i synnerhet ifall kastreringskravet skulle gå igenom – så skulle surrogatmödraskap vara ett rimligt alternativ.

MP svarar

“Miljöpartiet vill i positiv anda utreda frågan om surrogatmödraskap, vilket vi bl.a. lagt förslag i riksdagen om.”

KD svarar

“Denna fråga behöver främst analyseras ur ett barnperspektiv. Flera remissinstanser pekade på att det fanns ett alltför begränsat forskningsunderlag i denna fråga för att kunna lägga ett förslag.”

Båda partierna är överens om att frågan behöver utredas, men det är enda likheten.

Jag har som sagt var kämpat med neutraliteten, för även om jag inte alls var övertygad om vad jag själv skulle rösta på när jag började, så klarnade det efter hand. Därför låter jag folk dra sina egna slutsatser om vilka partier som är bäst på transpolitik – eller så kan man ju läsa rapporter som visar på ungefär samma saker:

RFSLs undersökning av riksdagskandidaters HBT-arbete

RFSLs förslag på två alternativa regeringar

KIMs undersökning om partiernas transpolitik

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted in Genus, Genusforskning, HBTQ, HBTQ-juridik, Könade namn, Könsneutrala äktenskap, Könstillhörighetslagen, Politik, Språk, Trans* i media, Val 2010 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Tvångssteriliseringar, tvångskönande och andra transfrågor: Hela listan på partiernas (HB)T-politik

 1. Moa says:

  Det där med samtyckeskravet är intressant. Jag menar, är det risk att någon skulle gå och göra en könskorrigering “bakom ryggen” på sin partner? Är inte det en ganska omständig process som är lite svår att dölja om man bor tillsammans? Fattar liksom inte riktigt vad som är problemet, även om man är gifta så har väl var och en bestämmanderätt över sin egen kropp.

 2. Reb says:

  Ja, samtyckekravet är rätt obegripligt. Som sagt, det lär ju inte kunna ske utan att den man lever med vet om det (om inte annat lär ju real life test delen av utredningen bli ganska svår att genomföra utan att komma ut för sin partner…).

  Och om den som är transsexuell är gift med någon som absolut inte kan acceptera det så står det ju vederbörande helt fritt att begära skilsmässa. Det är ju inte direkt så att utan samtyckekravet kan folk bli “tvångsgifta” med transsexuella…

  Men med samtyckekrav för behandling blir ju transsexuella i princip omyndigförklarade (om de är gifta).

  Tror det är okunskap (att de exempelvis inte känner till hur utredning och behandling går till) och en närmast panisk skräck inför tanken att själva finna sig gifta med någon av samma kön (jag tycker det är viktigt att hålla isär transfobi och homofobi när det är befogat, men i just det här fallet tror jag att det sammanfaller, skräcken för att frun ska visa sig vara en äkta make, eller tvärtom, är både transfobi och homofobi).

 3. Håller med Reb. Jag tror också att tanken är sån. Sedan tror jag iofs att de ffa tänker på att man ska samtycka till att relationen “förändras”, och inte till den andras könskorrigering, men i praktiken är det samma sak.

  För om man har oturen att vara gift med en person som är extremt transfob som bestämmer sig för att “straffa” en genom att vägra samtycke och vägra skilsmässa – då kan hen jävlas med en rätt ordentligt. För om bara ena maken vill skiljas så får man ett halvårs “betänketid” innan man ens kan skiljas.

 4. jakob says:

  MP röstade ja till surrogatmödraskap på årets kongress. Det känns konstigt att de “bara” svarar att de vill utreda frågan.

 5. Det kanske är en tolkningsfråga? “I positiv anda”, är det någon slags… jag vet inte, nån slags kod?

  Jag är inte ironisk, utan jag menar det: Politikersvenska är ursvårt att tolka. Men jag vill minnas att jag hörde nån liknande formulering på Pride också.

 6. Reb says:

  Det skulle ju kunna betyda att de vill genomföra den lagändringen, men via en utredning. Alltså inte utreda om utan snarare hur. Bara ett tolkningsförslag ; ) Fast glasklart är det helt klart inte.

 7. Ja, det är ungefär så jag också tolkar det, men samtidigt är det inte ett tydligt ja.

 8. Reb says:

  Nej, inte ett oreserverat ja i alla fall. Eller kanske, men inte övertydligt i så fall.

  Ser förresten att jag fick en annan avatar när jag skrev på telefonen. Undrar om jag råkat skriva nån bokstav fel i mailadressen där eller nåt (lätt hänt vid skärmpetande…).

 9. Jag skulle säga att det låter som ett icke-löfte om ett ja. Dvs: Man vill ha ett förslag att ta ställning till innan man kan säga något, så man inte riskerar att ha sagt för mycket, bli missförstådd etc.

  Du skrev “blogspot.se” i den adressen, så det var därför.

 10. embla says:

  Varje gång jag hör surrogatmödraskap så tänker jag på utmärglade trötta flerbarnsmorsor ur samhällets lägre skikt som får betalt av betalt av medelklasspar för att bära deras barn.. Därför känner jag mig instinktivt starkt skeptisk, men kom för ett tag sen på att det kanske innefattar att vara havande åt en partner eller kompis också. Någon som vill förklara hur eventuella förslag egentligen ser ut?

 11. Ja, det är den bilden jag också har haft (tänker på de “bebisfabriker” som jag läst om i Indien, dit brittiska par åker). Men det kan betyda så många olika saker. Tex. läste jag om ett samkönat par i USA, där den ena kvinnan blev gravid med den andras ägg. Det är en av de saker som är olagliga i Sverige idag, för den enda man får inplantera ett ägg eller embryo i är den kropp som ägget kom från – med undantag för när man har en anonym äggdonator och det istället är den som föder barnet som ska bli förälder.

 12. Yamiko says:

  Så Piratpartiet är det enda som vill avskaffa juridiskt kön? Intressant att den enda trans-frågan vi har är en som inget annat parti driver. 😛

 13. Ja, det är intressant. Fast det verkar finnas en diskussion om det både i F! och i MP.

 14. Pingback: Mina tre önskningar på valdagen « trollhare

 15. embla says:

  Jo.. jag förstår att det var mer komplicerat än min bild. Jag undrar lite bara i vilken grad partierna eventuellt lyfter fram det, men antar att jag får forska i det själv 🙂

 16. Pingback: Rädslan för bristande penisavund | trollhare

 17. Pingback: Demonstration mot tvångssteriliseringar 21 januari i Göteborg « Fi Västra Götaland

Leave a Reply