Tvångssteriliseringar på Queertopia

Rubriken är totalt missvisande, det erkänner jag. Jag lovar att inte tvångssterilisera någon på Queertopiafestivalen i Norberg i helgen. Däremot ska jag föreläsa där på lördag, och ämnet blir såklart tvångssteriliseringar; en uppdaterad version av “Angår det dig vad jag har mellan benen?”

Stockholm Pride 2011 opening

Plakat i publiken på Stockholm Prides invigning i Kungsan: “En skam för Sverige! Maria “Mengele” Larsson (KD) vill tvångssterilisera mig!”

När man pratar om tvångssteriliseringar av transpersoner idag, så finns det tre vanliga missuppfattningar som jämt dyker upp:

 1. Att könskorrigerande behandling rent medicinskt måste innebära att man ändå blir steriliserad eller kastrerad, och att alla som behöver könskorrigerande behandling ändå vill bli steriliserade. Myten bygger naturligtvis i grunden på att “könskorrigering” ofta uppfattas en synonym till en operation som kastrerar och rekonstruerar ens könsorgan i ett enda magiskt viftande med trollstaven skalpellen.
 2. Att sterilisering eller kastrering av transsexuella och intersexuella alltid är fel och måste förbjudas. För en del är det rent livsnödvändigt med operationer som gör dem sterila. För en del är barn inget de längtar efter heller. Folk är helt enkelt olika.
 3. Att steriliseringskravet har något med “barnens bästa” att göra.

Jag säger det igen: Den forskning som finns visar att barn till transsexuella inte är utsatta och de mår inte sämre än andra barn. Det där med “barnens bästa” är inget som var aktuellt ens när lagen skrevs, faktiskt. Vi kan ju läsa motiveringen till dagens steriliseringskrav, i propositionen från 1972:

“Ett skäl som har anförts till stöd för ett krav på barnlöshet är intresset av ordning och reda i släktskapsförhållandena. I likhet med de sakkunniga anser jag emellertid att detta intresse bör få vika för den transsexuelles intresse av att få rättsändringen genomförd.

Jag an­sluter mig alltså till de sakkunnigas förslag men vill framhålla, att förekomsten av barn kan vara ett tecken på att etableringen i den nya könsrollen inte är helt fast och därför ge anledning till särskild försik­tighet när det gäller att bedöma hur stark sökandens upplevelse av den motsatta könstillhörigheten är.

För att förebygga att en transsexuell person efter fastställande av den nya könstillhörigheten får egna barn, dvs, att den som officiellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt kön blir far, kräver de sakkunniga slutligen att sökanden skall ha undergått sterilisering eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga.

Det kan med visst fog ifrågasättas om ett sådant krav är nödvändigt. Det torde kunna betraktas som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person efter att ha fått ändrad könsregistrering skulle av fri vilja inle­da ett sexuellt förhållande med någon som hör till samma officiella kön som han själv. Risken för ett faderskap resp, en graviditet torde därför, även om sterilitet inte föreligger, vara utomordentligt liten. Härtill kommer att sterilisering är ett ingrepp av allvarlig och inte helt riskfri karaktär.

Trots vad som nu har anförts har jag dock kommit till den uppfattningen att de sakkunnigas förslag bör följas även på denna punkt. Det synes mig nämligen nödvändigt att helt eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transsexuell person som fått sin könsregistrering ändrad skulle få egna barn.”

Detta är vad som står i propositionen 1972:6, alltså det förslag som resulterade i den lagstiftning som än idag styr könskorrigeringar.

Vi tar det igen:

“Det torde kunna betraktas som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person efter att ha fått ändrad könsregistrering skulle av fri vilja inle­da ett sexuellt förhållande med någon som hör till samma officiella kön som han själv.”

Hej heteronorm! När lagförslaget skrevs 1971 räknades homosexualitet fortfarande som en sjukdom, och till exempel provrörsbefruktning och inseminering var snudd på science fiction. Ändå var lagstiftarna uppenbarligen rädda för gravida män.

Thomas Beatie at Stockholm Pride 2011 opening

Thomas Beatie: invigningstalare på Stockholm Pride 2011 – och svenska lagstiftares stora skräck redan två år innan han själv föddes.

Trots att det var så omöjligt att tänka sig 1971, så ville man ändå försäkra sig om att ingen juridisk man skulle föda barn – inte för barnets bästa, utan för samhällets bästa. För att skydda staten från de farliga transpersonerna; de som inte går att tvångsköna hur enkelt som helst. För att skydda sin egen transfobi. Det är lättare att blunda för transpersoners existens om man inte konfronteras med bilder på en man som fött barn, helt enkelt.

Det här kommer jag alltså att prata mer om på lördag på Queertopia i Norberg. Jag hoppas vi ses där.

***

Hela propositionen 1972:6 går att läsa här (Citatet är från sidorna 49-50), men jag rekommenderar starkt att välja pdf-filen istället för den utskrivna texten, eftersom transkriberingen innehåller extremt många stavfel. OBS! Pdf-filen är endast en inscannad bild av ett pappersoriginal, så det fungerar antagligen inte om man använder talsyntes. Att tillgängligheten i riksdagens arkiv suger är ingen nyhet…

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

This entry was posted in Barn och genus, Bilder, Föreläsningar, Genus, HBTQ, HBTQ-historia, HBTQ-juridik, Könstillhörighetslagen, Politik, Reproduktiva rättigheter, Sexism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Tvångssteriliseringar på Queertopia

 1. Paul Stjernberg says:

  Just den där skylten där Maria Larsson jämförs med Mengele tyckte jag var ett övertramp. Du kan vara hur skarp som helst, så länge du håller dig till sakfrågan och inte går över till rena personangrepp.

 2. dean says:

  Håller med dig, Paul, faktiskt. Hade inte haft nåt emot skylten om inte just ordet/namnet Mengele varit där. Det känns inget vidare. Frågan torde väl kunna vara såpass viktig och självklar att man inte behöver dra till med sådana oklädsamma liknelser.

 3. Mellanvärld says:

  “Mengele” ❓

 4. svalin says:

  En annan vanlig missuppfattning är att de transsexuella som inte blir steriliserade riskerar att få cancer. Kjöller skrev bland annat en krönika om de för ett tag sedan. Enligt henne bör det även fortsättningsvis finnas tvångssteriliseringar eftersom transsexuella annars riskerar att få cancer.
  Pinsamt nog har hon inte ens läst in sig på fakta. Enligt Socialstyrelsen finns det inga entydiga vetenskapliga bevis för att så är fallet. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18087/2010-6-31.pdf

 5. Elin I. says:

  Och ens om det *vore* så att det fanns en cancerrisk, så är det ju knappast så att människor genom lag tvingas till några andra kirurgiska ingrepp i förebyggande syfte.

 6. Jag skulle inte själv ha skrivit “Mengele” på skylten, det håller jag med om att det är personangrepp. Samtidigt ska jag erkänna att jag nog inte ens tänkte på det ordet när jag fotade den, eller när jag skrev det här inlägget heller. QX har btw skrivit om en annan bild på samma skylt:

  http://www.qx.se/samhalle/18649/maria-larsson-vagrar-kommentera-pridebilden

  Svalin: Ja, det finns många vanliga missuppfattningar. Det där med cancer är en grej i sig. Egentligen borde jag blogga om den texten med…

 7. Reb says:

  Cancergrejen ja….Nu är det ju faktiskt så att kvinnor som har heterosex löper betydligt större risk för livmodercancer än kvinnor som inte har det, så OM en ökad cancerrisk ska ligga till grund för tvångsoperationer så bör kravet för en kvinna som ansöker om hindersprövning för att hon vill gifta sig med en man fortsättningsvis vara att hon kan visa läkarintyg på bortopererad livmoder (varför just för hindersprövning/äktenskap, när många lever hetero utan att gifta sig? Tja, dels är det svårt att registrera heterokvinnor som inte självmant söker samhällets stöd för sitt livsval, dels är det ju just i samband med att någon ansöker om juridiskt äktenskap som samhället får chans att säga sitt s.a.s.).*

  * Lägger till för säkerhets skull: Ja, jag är givetvis ironisk. Tycker inte att samhället ska kräva att någon underkastar sig operationer mot sin vilja vare sig för att få ändrad juridisk könstillhörighet eller ändrat juridiskt civilstånd.

 8. svalin says:

  Kjöllers text är numera bortraderad från DN:s hemsida. Tyvärr.

 9. Finns det egentligen någon lag/lagtillämpning som det går att jämföra med? Dvs. där man argumenterar med medicinska skäl, och vill tvinga på människor en viss behandling med motiveringen att förebygga att personerna ifråga tar skada? Jag kan bara komma på LPT, LVM etc., men inte ens där är lagtexten så specifik att den anger exakt vilken behandling som personen måste få.

 10. Zemlan says:

  Jag kommer definitivt att vara där och lyssna på ditt föredrag på lördag! 🙂

 11. Freja says:

  Bra skrivet, heja dig!

 12. Paul Stjernberg says:

  Det var tråkigt att DN-artikeln var bortraderad, för Hanne Kjöller argumenterar för att lagen ska tas bort eftersom den är ålderdomlig och inte följt med utvecklingen vare sig medicinskt, politiskt eller juridiskt.Däremot så tycker hon att det måste vara upp till läkaren att avgöra om hen vill ge testosteron till en person med fungerande äggstockar när det kan finnas en förhöjd risk för cancer.
  Detta är givetvis något som kan diskuteras, men rätt ska vara rätt som jag brukar säga. Hanne Kjöller har aldrig förespråkat att den gamla lagen som kräver sterilisering ska finnas kvar.

 13. Den är inte raderad:

  http://www.dn.se/ledare/signerat/av-man-fodd

  Men för att rymmas under begreppet “tvångssterilisering” behöver det inte vara uttryckt i lagen, tänker jag. Jämför med t.ex. detta:

  http://trollhare.wordpress.com/2010/04/01/mina-aggstockar-ar-en-omyndighetsforklaring/

 14. Pingback: Moderata könsbyten och mediala könsorgan | trollhare

Leave a Reply