Tag Archives: LSS

Alltjämt ojämlikt! Eller: Inga nyheter från Socialstyrelsen

Idag presenterar Socialstyrelsen sin rapport Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning. De har undersökt hur personer som har insatser enligt LSS respektive SoL lever: Boendestandard, ekonomi, utbildningsnivå, fritidsaktiviteter och hälsa, och kommit fram till det inte särskilt överraskande … Continue reading

Posted in Funkis, Funkispolitik, Kultur och media, NPF, NPF i media, NPF-forskning, NPF-vård, Politik, Psykiatri | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa – en garanti för dålig kroppsvård?

Idag skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i SvD om att personer med psykiska funktionsnedsättningar får sämre vård vid kroppsliga sjukdomar än andra: “av de psykiskt sjuka som får stroke dör 30 procent fler inom tre månader, jämfört med övriga befolkningen. … Continue reading

Posted in Funkis, Funkispolitik, NPF, NPF-hantering, NPF-vård, Överlevnadshandbok, Politik, Psykiatri | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 35 Comments

Autistiska barn blev bostadslösa för att kunna gå i skolan

Igår läste jag om en familj på fem personer som blivit hemlösa för att de inte fått det stöd som barnen behövde. Eva och hennes man har fyra barn, och de tre av dem som fortfarande bor hemma har alla … Continue reading

Posted in Funkis, Funkispolitik, NPF, NPF i media, NPF-vård, Politik, Psykologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Du självömkar” betyder att du egentligen har vunnit

Yamiko skriver bra om funktionshinder och integritet: När LSS urholkas och assistansbehov omprövas blir de som har personlig assistans tvungna att svara på väldigt utlämnande frågor. Varenda detalj i varenda aktivitet i det dagliga livet måste redovisas och utredas. Toalettbesök, … Continue reading

Posted in Funkis, Funkispolitik, Politik, Psykiatri, Psykologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dubbelt munsprut på skattebetalarnas bekostnad

En av de positiva sakerna med att ha en aspergerdiagnos är att man räknas in i personkretsen för LSS. Bland annat betyder det att man har rätt till nödvändig tandvård under högkostnadsskydd, och kan få ut ett intyg för det: … Continue reading

Posted in Funkis, Funkispolitik, Kroppstankar, NPF, NPF-vård, Personligt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment