Tag Archives: valfrihet

Göran Hägglund och valfrihetens folk

Göran Hägglund blir intervjuad i DN, och säger så fina saker. Till exempel om verklighetens folks vedermödor: “Med det menar jag folk som utsätts för det som överheten i olika tappningar beslutar om eller anser att de ska följa. Verklighetens … Continue reading

Posted in Barn och genus, Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Könsneutrala äktenskap, Kultur och media, Politik, Sexism, Språk, Trans* i media | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Verklighetens kristdemokrater kämpar för rätten att tvångsköna

För över två veckor sedan bloggade jag om Sensus studieförbund, som numera låter hen ingå i deras inkluderingspolicy. De anställda får själva välja pronomen: hen, han eller hon, helt enkelt. Så har det sett ut ända sedan förra våren, men … Continue reading

Posted in Genus, HBTQ, Internet, Könade namn, Kultur och media, Politik, Regnbågsidoler, Sexism, Trans* i media | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Kristdemokraterna valfrihetsar för kastreringstvånget

Intervju i P1 Morgon med Joakim Pettersson, kristdemokrat och politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund, om kastreringstvånget för trans- och intersexuella: “- Det finns ju andra barn som far illa i samhället, till exempel till föräldrar som knarkar. Finns det andra … Continue reading

Posted in Genus, HBTQ, HBTQ-juridik, Intersexualism, Könstillhörighetslagen, Sexism, Trans* i media | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 Comments